Takaisin

Timo Honkela

4.8.1962 Kalajoki – 9.5.2020

Filosofian maisteri 1989 (tietojenkäsittelyoppi), Oulun yliopisto
Filosofian tohtori 1998 (informaatiotekniikka), Teknillinen korkeakoulu

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto, 2014-2018

Johtava tutkija 2006–2013, Teknillinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto
Vt. professori 2003–2005, Teknillinen korkeakoulu
Toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja 2000–2002, Gurusoft Oy
Professori 1998–2000, Taideteollinen korkeakoulu
Tutkija 1994–1999, Teknillinen korkeakoulu
Tutkija 1990–1994, VTT
Tutkija 1987–1989, Sitra
Assistentti ja luennoitsija 1985­–1987, Oulun yliopisto

Tutkimusteemat
Laskennallinen semantiikka ja pragmatiikka, sosio-kognitiivisten järjestelmien mallit, tekoälytutkimuksen filosofia ja sovellukset humanistisissa ja ihmistieteissä

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Teksti: Timo Honkela (Kaija Hartikainen, toim.)

Parhaat hetkeni Helsingin yliopistossa

Hyvin tärkeää on ollut mahdollisuus kohdata syvällisiä, sivistyneitä ja empaattisia ihmisiä. Tällaisia kokemuksia ovat olleet esimerkiksi Jaakko Hintikan analyyttisen tarkat esitelmät, Esa Saarisen kohottava vaikutus sekä monet keskustelut Andrew Chestermanin ja Kirsti Longan perustamassa ihmettelijöiden klubissa. Yhteistyö Mika Pantzarin kanssa on suuresti lisännyt ymmärrystäni yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisyhteisöistä. Krista Laguksen kanssa olen saanut viedä monia sosiokognitiivisia teemoja eteenpäin.

Tutkijat Srikrishna Raamadhurai (vas.), Timo Honkela, Jari Kortelainen (MAMK) ja Jukka Kervinen tutkimusaiheen peruskäsitteiden äärellä Kansalliskirjaston digitointiyksikössä Mikkelissä. Kuva: Markus Mykkänen

Keskusteluja tutkimuksen strategioista ja asemasta yhteiskunnassa olen saanut käydä esimerkiksi Anna Maurasen, Kari Raivion, Bengt Holmströmin, Pirjo Hiidenmaan ja Syksy Räsäsen kanssa.

Kielen tutkimusta koskevien keskustelukumppaneiden piiri on niin laaja, että voin mainita todella vain pienen osan: Arto Mustajoki, Kimmo Koskenniemi, Jan-Ola Östman, Tiina Onikki-RantajääsköFred Karlsson,
Terttu Nevalainen, Liisa Tiittula, Atro Voutilainen, Matti Miestamo, Jörg Tiedemann ja Jarno Raukko.

Historiantutkimuksesta olen saanut ymmärrystä Kristiina Kalleisen ja Mikko Tolosen ansiosta.

Ihmistieteiden ja kirjastojen digitaalisuuteen olen saanut syventyä yhdessä muiden muassa Kai Ekholmin, Maj-Lis Bremer-Laamasen, Krister Lindénin, Jukka Kervisen, Kimmo Kettusen, Tuula Pääkkösen, Kalervo Järvelinin ja Jessica Parland-von Essenin kanssa.

Professori Timo Honkela (vas.), Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, vt. professori Mikko Tolonen ja Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen johtaja Maj-Lis Bremer-Laamanen Kansalliskirjaston 375-vuotisjuhlassa Helsingin yliopistossa 23.10.2015. Kuva: Nelli Honkela

Ymmärrystä filosofiasta ovat antaneet Ilkka Niiniluoto, Esa Saarinen, Matti Sintonen, Uskali Mäki, Tarja Knuuttila, Paavo Pylkkänen, Pentti Määttänen ja Juha Himanka, psykologiasta ja kognitiotieteestä Kirsti Lonka, Göte Nyman, Mauri Kaipainen, Ilkka Pyysiäinen ja Kai Hakkarainen, sosiologiasta ja taloustieteestä Mika Pantzar, Juho Saari ja Janne I. Hukkinen sekä tietojenkäsittelytieteestä ja tekoälytutkimuksesta muiden muassa Aapo Hyvärinen, Samuel Kaski, Mikko Kurimo, Jorma Laaksonen, Erkki Oja, Tapani Raiko, Harri Valpola, Amaury Lendasse, Risto Linturi, Markus Koskala, Eero Hyvönen, Henry Tirri, Patrik Floréen, Hannu Toivonen ja Petri Myllymäki. Satoja ihmisiä esimerkiksi kansainvälisistä puitteista jää silti mainitsematta.

Tavoitteessa auttaa maailmaa parempaan suuntaan koen sielunyhteyttä Aleksi Neuvosen kanssa. Keskustelut ja ystävyys Aapo Hyvärisen kanssa kattavat laajan kaaren elämänfilosofioista ja psykologiasta niitä koskevien ilmiöiden ymmärtämisen menetelmiin. Opiskelujen alkuvaiheilta on syytä mainita oululaisten professoreiden Pentti Kerola ja Kari Kuutti formatiivinen vaikutus ajattelun monipuolistumiseen ja syvällistymiseen. Ilman akateemikko Teuvo Kohosta suurin osa urani tekemisistä olisi jäänyt määrätietoisen esimerkin puutteen ja menetelmien vajavaisuuden takia toteutumatta. Tutkimuksen arjen ilot ja haasteet olen saanut jakaa moniulotteisesti harkitsevan puolisoni Nina Janasik-Honkelan kanssa.

Takaisin