Takaisin

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofian maisteri 1986 ja filosofian tohtori 1995 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen tutkimuksenprofessori 1.1.2015-, Helsingin yliopisto

Aiemmin lukuisissa tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, Suomen Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa. Työskennellyt myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtajana. Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtajana vuosina 2003–2011 ja Euroopan kirjailijajärjestöjen liiton puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Tietokirjallisuus, tiedeviestintä, tietokirjojen asema tiedonkulussa, tekstin- ja diskurssintutkimus, tekstien merkitys ja kontekstin analyysi

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran väitöskirjapalkinto 1995

Twitter: https://twitter.com/PHiidenmaa

Kuva: Linda Lappalainen
Tekstit: Pirjo Hiidenmaa, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Tietokirjallisuus sai professorin

Pirjo Hiidenmaa aloitti 1.1.2015 tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen tutkimuksen professorina tiedekuntamme suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella.

Uusi professuuri on alan ensimmäinen Suomessa. Tähän asti kirjallisuuden alan professuurit Suomessa ovat liittyneet kaunokirjallisuuden opetukseen ja tutkimukseen. Tietokirjallisuuden oman professuurin merkitys korostuu siinä, että 80 prosenttia suomalaisesta kirjallisuudesta on nykyisin tietokirjallisuutta.

Tietokirjallisuus, tiedeviestintä, akateeminen täydennyskoulutus sekä tutkimuksen ja tutkijoiden rooli yhteiskunnassa ovat olleet kantavana teemana Hiidenmaan aiemmissakin työtehtävissä. Pirjo Hiidenmaalle keskeistä on tiedon rakentuminen niin tutkimus-, opetus- kuin yliopistohallinnonkin konteksteissa: miten tieto syntyy, miten sitä perustellaan kielellä ja teksteillä sekä miten tulkinnoista neuvotellaan.

Professori Pirjo Hiidenmaa tutkii tietokirjallisuuden asemaa muuttuvassa tietoympäristössä: sen lajityyppejä, kirjoittajia ja hieman myös lukijoita. Viestintä voi olla hidasta tai nopeaa, pitkää tai lyhyttä, yksisuuntaista tai monisuuntaista, sosiaalista tai epäsosiaalista. Kirjallisuus on hidasta, pitkää, yksisuuntaista ja epäsosiaalista, mutta se risteää monissa kohdissa nopeiden, lyhyiden, monisuuntaisten ja sosiaalisen median viestien kanssa. Hiidenmaa tarkastelee tietokirjan asemaa tiedonkulussa, jossa toimijoita, välineitä ja toimintaperiaatteita on runsaasti.

Erityisen kiinnostavaa on katsoa kirjoittajuuden muutosta.

Hiidenmaa on aloittanut tekstin- ja diskurssintutkijana. Hänen erityisalaansa on ollut tekstien merkityksen ja kontekstin analyysi. Siitä näkökulmat ovat laajentuneet eri välineiden, erilaisten kommunikaatiotehtävien ja yleisöjen tarkasteluun.

Professori Pirjo Hiidenmaan opetustapa on avoimeen keskusteluun kannustava. Kuva: Mika Federley​​
Professori Pirjo Hiidenmaan opetustapa on avoimeen keskusteluun kannustava. Kuva: Mika Federley​​

Professori Hiidenmaa haluaa limittää opetuksen ja tutkimuksen. Ensimmäisellä tietokirjallisuuskurssillaan hän toteuttaa vuoden 2015 aikana opiskelijoiden kanssa Kaisa-kirjastoon näyttelyn Yliopisto kirjoittaa. Kurssilla selvitetään, minkä verran yliopistolaiset kirjoittavat tieto- ja oppikirjallisuutta: mille yleisöille, millä kielillä, mistä aiheista ja millaisessa julkaisumuodossa.

– Erityisen kiinnostavaa on katsoa kirjoittajuuden muutosta: kirjoitetaanko itsenäisiä kokonaisteoksia, erillisiä artikkeleita kokoomateoksissa vai yhteistyönä syntyviä artikkeleita tai kirjoja. Kiinnostavaa on myös se, miten kirja-alan muutoksessa e- ja p-kirjat (digitaaliset ja painetut) hakevat paikkaansa.

Julkaisujen analyysin ohella Hiidenmaan tietokirjallisuuskurssilla harjoitellaan tiedon esitystapoja ja laaditaan havainnollinen näyttely hyödyntäen videoita, infografiikkaa ja tekstejä.

 

Tietokirjallisuuden professuuri mahdollistui lahjoitusvaroin

Tietokirjallisuuden tutkimuksen ja tietokirjoittamisen professuurin perustamisen mahdollistivat lahjoitukset, joita yliopistollemme ovat tehneet Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Suomen tietokirjailijat ry, Tieteen tiedotus ry ja Lauri Jäntin säätiö.

– Lahjoitusvarat ovat tietenkin hienoja siksi, että ne mahdollistavat professuurin. Vielä suurempi anti on se, että lahjoittajayhteisöjen kautta syntyy suuri verkosto kiinnostuneita yhteistyö- ja keskustelukumppaneita sekä myös kriitikkoja ja kirittäjiä, toteaa professori Pirjo Hiidenmaa.

Lisää aiheesta:

Takaisin