Thomas Thesleff
Dagens humanist

Thomas Thesleff

I unga år drömde Thomas Thesleff om en karriär som lärare eller historieforskare i tjänst hos sin alma mater. Omständigheterna ville annorlunda, så i stället lockades han till finansvärlden. I och för sig var det inte svårt för Thesleff att göra det valet, eftersom han kunde dra nytta av sin formella behörighet genom att omvandla den till en högst användbar allmänbildning. Givetvis har Thomas Thesleffs far Holger, som är professor, då och då antytt att hans son är ”mera bildad än utbildad”. Det här tar Thomas Thesleff själv som en självklarhet i dagens föränderliga värld. Man ska modigt gripa tag i de chanser som dyker upp: ”Humani nil a me alienum puto” – ’intet mänskligt är mig främmande’. En humanist klarar sig alltid.

Thomas Thesleff

Thomas Thesleff
31.3.1951, Helsingfors

Filosofie magister 1975 (allmän historia), Helsingfors universitet

Bankirfirman Evli, verkställande direktör 1985–1994, styrelsens ordförande 1994–2006 och styrelseledamot 2006–

Tf lektor vid Minervaskolan 1975–1977
Oy Hackman Ab 1977–1978, expert
Interplan Oy 1979, copy
Finnfacts ry 1979–1985, områdesansvarig för Frankrike
Oy Bensow Ab 1984–1985, aktiemäklare

Militär grad: Kaptenlöjtnant (2003)

Hederstecken
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita ros orden

Text: Thomas Thesleff och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Thomas Thesleff är ättling av en släkt med viborgsk bakgrund. I hans släktträd på faderns sida finns bland annat en köpman, en soldat, en tjänsteman, en jordbrukare, en konstnär och en forskare. På hans mors sida i släktträdet finns däremot akademisk intelligentia och köpmän från Åbotrakterna och Sverige.

Läs mer

Marknaderna i Finland hade under 1980-talet ett ekonomiskt och socialt behov för en bank som Evli Pankki Oyj. Också i det dåtida Finland fick en humanist som bankir många att höja på ögonbrynen. Thomas Thesleff saknar dock inte historiska förebilder ute i världen.

Läs mer

Evli Oy inledde sin verksamhet år 1985 på fyra personers initiativ. Ibland var antalet anställda till och med 500, men det stabiliserades slutligen till 250, och så ser det fortfarande ut år 2015. Till en början höll företaget på med aktiemäklarverksamhet, men det utvecklades snart till en anstalt för finansförvaltning och började erbjuda alla möjliga tjänster som har en koppling till ekonomi.

Läs mer

Jag vill tacka min fars fyrmastade bark och dess världsomsegling (1948–1949). Tack vare den talades det inte om krig och dess trauman i mitt barndomshem, utan om fiktiva och roliga hjältedåd (i stil av Muminpappans memoarer) och om att livet och världen är öppna för den som vågar ta…

Läs mer