Sirpa Seppälä
Dagens humanist

Sirpa Seppälä

Sirpa Seppälä är företagare i språkbranschen och arbetar med att översätta, tolka, undervisa och handleda. Helst skulle hon tillbringa sina dagar som kontakttolk i rättssalar, men en språkexpert är tvungen att skrapa ihop inkomster från flera olika arbeten. Seppälä framhäver vikten av kulturkompetens vid sidan om språkkunskaper. Därför tycker hon att humanister kan behövas i alla branscher.

Sirpa Seppälä

Sirpa Kristiina Seppälä
3.4.1962, Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1996 (väst- och sydslaviska språk och kulturer), Helsingfors universitet
Grundkurs i turism 1994, Käpylän iltaoppikoulu
Utbildarutbildning i konferenstolkning 2004, Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia, EU-kommissionens tolktjänst SCIC
Flera korta kurser i tolkning av olika anordnare
Flera professionella kurser i turism av olika anordnare i Finland och Tjeckien

Företagare i språkbranschen i firman Sirpukka
Frilansat i olika uppdrag i språkbranschen 1990–2004

Styrelsemedlem i Helsingfors Turistguider rf 1995–1996
Styrelsemedlem i Suomi-Tšekki-seura ry 2004–2014
Medlem i MaPa-projektit ry

Bild: Kimmo Eskola
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Johan Franzon

Sirpa Seppälä började studera vid Helsingfors universitet 1982 med teatervetenskap som huvudämne och logonomi som biämne. Efter att ha studerat i tre år konstaterade Seppälä dock att studierna i teatervetenskap var alltför teoretiska för henne. Teater – att uppträda, skriva manuskript och regissera – var redan då en viktig hobby för Seppälä, och hon ville inte förstöra hobbyn genom att förhålla sig alltför allvarligt till den.

Läs mer

Mina drömmar är förknippade med vardagen och det vanliga livet. Jag drömmer om att vara skarpsinnig ännu som 90-åring. Min politiskt inkorrekta dröm är att jag aldrig skulle behöva bli pensionerad.

Läs mer