Pirkko Koski
Dagens humanist

Pirkko Koski

Pirkko Koski har haft en lång karriär inom teatervetenskapen. Detta till trots vilar hon inte på sina lagrar ens efter att ha blivit pensionerad, utan sysslar fortfarande med forskning, deltar i konferenser och håller kontakt med sina forskarkolleger. Som professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitet stärkte Pirkko Koski särskilt läroämnets internationella kontakter.

Pirkko Koski

Pirkko Kaarina Mirjami Koski
22.12.1941, Jyväskylä landskommun

Biblioteksexamen 1963, Tammerfors universitet
Kandidat i samhällsvetenskaper 1964 (litteraturhistoria) och filosofie kandidat 1980 (allmän litteraturvetenskap, dramalinjen), Tammerfors universitet
Filosofie licentiat 1989 (allmän litteraturvetenskap, drama), Åbo universitet
Filosofie doktor (teatervetenskap) 1992, Helsingfors universitet

Docent och emeritusavtal 2008– vid Helsingfors universitet
Docent vid Konstindustriella högskolan 1998–2007

Tf bitr professor 1989–1995, bitr professor 1995–1998 och professor 1998–2007 i teatervetenskap och dramalitteratur, Helsingfors universitet

Verksam som bibliotekarie och forskningsassistent hos olika arbetsgivare fram till år 1979
Tf verksamhetschef för Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer i sammanlagt tre år under åren 1977–1984
Chef för Teatermuseet 1981–1988
Teaterkritiker på tidningen Demari 1979–1991

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Teater och teaterhistoria i Finland, föreställningsforskning och föreställningsanalys, teatern och samhället

Priser och utmärkelser
Finlands scenkonsts hederstecken i guld 2001
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2002

Text: Pirkko Koski och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Då jag kom till universitetet på 1980-talet, genomgick teatervetenskapen i alla länder en hel del förändringar. Vid vårt universitet förutsatte den här tiden av förändringar också en förstärkning av det fundamentala. En professor ska hålla sig underrättad om forskning som bedrivs både utomlands och i det egna hemlandet, och därtill kunna överföra sin kunskap till studenterna genom undervisningen.

Läs mer

En särskilt fin stund upplevde jag då festskriften till min födelsedag blev färdig. Det var också trevligt att händelsen var förknippad med vår internationella sommarskola som hade ordnats elva gånger. Vår fasta lärargrupp, som bestod av sex universitetsprofessorer, hade utvecklats till en förtrolig arbetsgemenskap och vänskapskrets. Flera av mina utländska…

Läs mer

Ett av mina minnen är förknippat med promotionen våren 2007, innan jag blev pensionerad i slutet av året. Studenterna i teatervetenskap hade under våren samlats varje vecka på mitt pro gradu-seminarium. Målet var att fira promotionen tillsammans, och därför stödde alla ivrigt varandra. De sista pro gradu-avhandlingarna blev färdiga i elfte timmen.

Läs mer