Pekka Pesonen
Dagens humanist

Pekka Pesonen

Pekka Pesonen är professor emeritus i rysk litteratur. Han arbetade vid Helsingfors universitet under åren 1970–2010, varav de sista 22 åren som professor. Utöver att ha arbetat med forskning och undervisning har han i nästan 50 års tid också skrivit bland annat tidningsartiklar och gjort radioprogram. Dessutom har han ordnat mycket omtyckta föreläsningar och diskussioner som har varit öppna för en större publik.

Pekka Pesonen

Pekka Juhani Pesonen
1.4.1947, Norrköping, Sverige

Filosofie kandidat 1973 (allmän litteraturvetenskap och estetik), filosofie licentiat 1975 (allmän litteraturvetenskap, ryska språket och litteraturen) och filosofie doktor 1987 (rysk litteratur), Helsingfors universitet

Professor emeritus i rysk litteratur 2011–, Helsingfors universitet
Timlärare 1970–1972, tf. assistent 1974 och assistent 1975–1980 i allmän litteraturvetenskap, Helsingfors universitet
Tf. biträdande professor i litteratur 1979, Uleåborgs universitet
Tf. biträdande professor 1981–1983 och 1986–1987, biträdande professor 1988–1997 och professor 1998–2010 i rysk litteratur, Helsingfors universitet

Priser och utmärkelser
Jakov Grot-priset för entusiasm i Rysslandsforskning 1999
Oscar Parland-priset av Semiotiska sällskapet i Finland 2007

Bild: Mika Federley
Text: Pekka Pesonen och Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

När jag för första gången läste romaner av Dostojevskij, fick de mig att börja studera ryska i gymnasiet. Under mina förstå språkkurser i dåtida Leningrad fann jag Dostojevskijs S:t Petersburg – både den konkreta och den litterära staden, som är såväl vacker och ståtlig som dyster och vilseledande.

Läs mer

Jag ordnade mina första kurser vid Helsingfors universitet under hösten 1970. De var så kallade praktikkurser där man i allmän litteraturvetenskap behandlade ”all” världslitteratur. Studenterna skrev några ark långa essäer och då vi träffades hade vi gemensamma lärarledda diskussioner. Undervisningsformen var alldeles ny. Vi hade anhållit om den i institutionens…

Läs mer

Jag har deltagit i internationell verksamhet framför allt i och med forskningsprojekten som jag har lett. Jag har varit med och anordnat drygt tjugo internationella seminarier. Mina bästa seminarieminnen är förknippade med de så kallade Tartuseminarierna som har anordnats från och med år 1987.

Läs mer

Jag drömmer om att Helsingfors universitet ska förbli ett bildningsuniversitet. Jag trodde att jag kom till ett då jag inledde min studiebana för snart femtio år sedan. Jag upplever också att jag har varit i ett – åtminstone tidvis.

Läs mer

Forskningsteman

  • Rysk modernism (särskilt symbolism och Andrej Belyjs produktion)
  • Rysk postmodernism
  • Staden S:t Petersburg (myt, semiotik) i rysk litteratur
  • Rysslands kulturhistoria
  • Rysk kultursemiotik
  • Ryssland i finländsk litteratur och Finland i rysk litteratur

Publikationer

3 monografier, 18 redigerade verk, ca 100 publicerade vetenskapliga artiklar, över 200 tidningsartiklar. Mer information på professor…

Läs mer