Pekka Hako
Dagens humanist

Pekka Hako

Pekka Hako är nyfiken, oförskräckt och rättfram i sitt arbete med att påverka vårt musiklivs framtid. Han verkar också aktivt för att skapa internationella nätverk. Hako har forskat i den finländska musikkulturen och musikindustrin utifrån sin roll som musikvetare, folklorist, pedagog och sociolog. Med hjälp av sina faktaböcker och dokumentärfilmer strävar han efter att dokumentera vår tids tolkningar av kulturella fenomen.

Pekka Hako

Vesa Pekka Hako
12.2.1957, Helsingfors

Filosofie magister 2000 och filosofie licentiat 2000 (musikvetenskap), Helsingfors universitet
Pedagogie magister 2003 (pedagogik), Helsingfors universitet
Därtill doktorandstudier i sociologi och studier i kommunikation vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

VD 2011, Pekka Hako Productions Oy
Kulturråd 2007–2010, utrikesdepartementet (Washington D.C.)
Koordinator av finska operainspelningar 2001–2015
Verksamhetschef 1991–2000, Informationscentralen för finländsk musik
Ombud 1991‒2000, Stiftelsen för Främjande av Skapande Tonkonst
Ombud 1991‒2000, Finlands Tonsättares Sibeliusfond
Producent 1989–1991, Informationscentralen för finländsk musik
Assistent i pedagogik 1989, Helsingfors universitet
Musikförlagsredaktör 1987–1990, Edition Pan
Assistent i musikvetenskap 1987, Helsingfors universitet
Forskare 1986–1987, Finlands Akademi
Ledare och grundare 1983–1990, Musikskolan Musiikkihuone
Lärare i tangentinstrument 1983–1988, Musikskolan Musiikkihuone
Förlagsredaktör 1982–1986, Hellas-piano Oy
Sekreterare för Madetojastiftelsen 1980–1984, Finlands Tonsättare rf
Deltidsbibliotekarie 1980–1981, Institutionen för musikvetenskap vid Helsingfors universitet
Intendent 1979–1980, Vanda orkester

Musikredaktör och musikskribent 1979– (Rundradion, flera olika tidningar och tidskrifter)
Facklitterär författare 1981–
Manuskriptförfattare för, regissör till och producent av tv-program och dokumentärfilmer om kultur- och konstrelaterade ämnen 1989–
Manuskriptförfattare för och producent av utställningar om finländsk kultur 2006–

Bild: Heikki Tuuli
Text: Pekka Hako (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag är en nyfiken mångsysslare. Jag har undersökt den finländska musikkulturen ur olika synvinklar och med varierande arbetsredskap i egenskap av kulturvetare, pedagog och sociolog. Denna obundenhet har varit en stor rikedom. När jag blir tillfrågad om mitt yrke, vet jag inte om jag är forskare, fackboksförfattare, dokumentarist, manuskriptförfattare, regissör, organisatör, verkställande direktör eller popularisator av vetenskap.

Läs mer

Jag blev företagare på grund av kulturbranschens dåliga sysselsättningsläge som har rått under de senaste åren. Arbetet som företagare har medfört ekonomisk osäkerhet, men också gett mig mental frihet. Överlag har arbetet som fackboksförfattare förändrats under de senaste par årtiondena: förläggaren vill utöver manuskriptet till en helt vanlig biografi också se en beräkning av inom vilken tid 300–400 exemplar kommer att säljas.

Läs mer

Under mina första studieår vid Institutionen för musikvetenskap vid Helsingfors universitet grundade jag tillsammans med min skolkamrat Tero-Pekka Henell och min studiekamrat Risto Nieminen tidningen Synkooppi (1978). Jag är särskilt stolt över att tidningen fortfarande ges ut. Jag var också aktivt verksam i ämnesföreningen. Vi arrangerade fester, försökte få annonsörer till vår tidning och köpte skivor till nedsatt pris av importörerna för studenternas räkning.

Läs mer

Publiceringen av min första bok 2.4.1981 vid Institutionen för musikvetenskap på Estnäsgatan var en fin stund. Bredvid mig på bilden skrattar bokens andra redaktör, Risto Nieminen. Vi sammanställde essäsamlingen Ammatti: säveltäjä (’Yrke: kompositör’) med essäer skrivna av vår generations kompositörer. Boken publicerades på tröskeln till den första Helsinki Biennale, en festival som helt och hållet är ägnad åt nutida musik. Då genomgick musikvärlden en tid av förändringar.

Läs mer

Jag har många gånger förundrat mig över varför aktörerna i det finländska affärslivet inte har förstått att dra fördel av humanister och samhällsvetare. Dessa experter skulle vara som en frisk fläkt i storbolagens styrelsearbete.

Läs mer