Maarit Kaimio
Dagens humanist

Maarit Kaimio

Professor emerita Maarit Kaimio undersöker det grekiska dramat ur både litterär och språklig synvinkel, samt med anblick på den levande teaterföreställningen på dåtidens scener. Hon har översatt flera grekiska tragedier och kärleksromaner till finska och även medverkat i Bibelöversättning. Papyrusforskning öppnar nya perspektiv på den antika människans liv, och dokument skrivna för över tusen år sedan hamnar därmed på forskarens arbetsbord – eller nuförtiden på hennes dataskärm.

Maarit Kaimio

Maarit Kaimio (f. Vuorenjuuri)
19.4.1941, Helsingfors

Filosofie kandidat 1965 (romersk litteratur), filosofie licentiat 1968 och filosofie doktor 1970 (grekisk litteratur), Helsingfors universitet.

Professor i grekiska språket och litteraturen 1976–2004, prodekanus 1992–1994, 1995–1997, 2001–2003, Helsingfors universitet

Assistent i klassisk filologi 1965–1968, Turun yliopisto (Åbo universitet)
Assistent i grekisk litteratur 1968–1973, Helsingfors universitet
Docent i grekisk litteratur 1972–1975, Helsingfors universitet
Yngre forskare vid statens humanistiska kommission 1973–1975

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Dramalitteratur och teater från antikens Grekland, grekiska romaner, grekiska papyrusdokument

Text: Maarit Kaimio, Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättare: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Dramer från antikens Grekland har översatts till finska i alltför liten utsträckning. Klassiker borde även finnas tillgängliga i olika slags översättningar, eftersom översättningar som är avsedda för läsning nödvändigtvis inte lämpar sig för att bli uppförda på teater och vice versa.

Läs mer

Att forska i dokument som är skrivna på papyrus har redan länge varit en favoritgren för greklandsforskarna vid Helsingfors universitet. Också inom det här området har min lärare Henrik Zilliacus haft en avgörande inverkan. Det är tack vare honom som vi i Finland kunde publicera en presentabel samling av papyrus…

Läs mer

Universitetet har erbjudit mig många glädjestunder såväl i forskningen som i undervisningen. Onekligen är den mest oförglömliga stunden ändå filosofiska fakultetens promotion år 2000, där jag var promotor. Jag var den första kvinnliga promotorn vid fakulteten – och troligen i hela Finland.

Läs mer

Ett av mina intressantaste arbetsuppdrag utanför universitetsvärlden mötte jag då jag medverkade i det bibelöversättningsarbete, som sattes igång år 1973 efter ett kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Jag deltog i översättningsarbetet som expert i grekiska. Arbetet resulterade år 1992 i en ny bibelöversättning som togs i bruk i stället för versionen som hade godkänts år 1935.

Läs mer

Under min långa karriär vid universitetet har jag fått se hur den finska antikforskningen på ett glädjande vis har förstärkts, fått flera forskare, blivit mångsidigare till innehållet och kunnat uppnå ett gott rykte internationellt.

Läs mer