Leevi Haapala
Dagens humanist

Leevi Haapala

Innan Leevi Haapala blev chef för Museet för nutidskonst Kiasma sommaren 2015 arbetade han i olika roller vid museet i tjugo år. År 2011 disputerade Haapala i konsthistoria vid Helsingfors universitet och under ett års tid hann han vara verksam som professor i konst och presentation vid Konstuniversitetet. Haapala berättar här för oss om modern konst och Kiasmas roll samt ger en glimt av de teman som den kommande utställningen ARS17 behandlar.

Leevi Haapala

24.9.1972, Keuru

Filosofie magister 1997 (konsthistoria, museologi, kulturhistoria), Åbo universitet
Filosofie doktor 2012 (konsthistoria), Helsingfors universitet

Museichef 2015–, Museet för nutidskonst Kiasma
Professor i konst och presentation (Praxis-magisterprogrammet) 2014–2015, Bildkonstakademin/Konstuniversitetet
Tf intendent för samlingarna 2011, amanuens och medlem i inköpsnämnden 2007–2014, Museet för nutidskonst Kiasma
Forskare 1997–2007, Centralarkivet för bildkonst/Statens konstmuseum
Civiltjänstgörare 1994–1995, Museet för nutidskonst

Medlem i Ars Fennicas prisjury 2015–
Medlem i understödsstiftelsen för Museet för nutidskonst Kiasma 2015–
Styrelsemedlem i Konststiftelsen Pro Arte och medlem i arbetsgruppen för Festivalen för samtidskonst IHME 2008–2015
Medlem i expertgruppen för priset Årets unga konstnär 2012–2015, Tammerfors konstmuseum

 

Bild: Finlands Nationalgalleri/Pirje Mykkänen
Text: Olli Siitonen

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Leevi Haapalas avancemang till Kiasmas ledning är som en modern version av det traditionella lärlingssystemet. Han inledde sin bana på Museet för nutidskonst år 1994 som civiltjänstgörare och arbetade då med utställningen ARS95. Därefter har han varit verksam i Finlands Nationalgalleri (dåvarande Statens konstmuseum) i två årtionden som assistent, forskare, amanuens och tjänsteförrättande intendent. Haapalas väg till posten som museichef har innefattat flera olika faser, och genom dem har han fått insikt i olika arbetsuppgifter.

Läs mer

Från min tid som doktorand vid Helsingfors universitet minns jag särskilt en studiecirkel i visuell kultur och konstforskning. Den mycket givande studiecirkeln leddes av Harri Kalha, docent i konsthistoria och genusforskning. Studiecirkeln visade sig vara den grupp som bidrog mest till att jag fick min doktorsavhandling slutförd. En del av mina nuvarande kollegor och anställda deltog i samma studiecirkel. I den fanns både forskare som intresserade sig för fotografier och forskare som intresserade sig för rörlig bild.

Läs mer

Leevi Haapala blev vald till curator för Finlands utställningshelhet #FocusFinland (sidan på finska) som visades på konstmässan ARCO i Madrid 2014. Finland hade äran att tjäna som temaland för mässan, och evenemanget är fortfarande det största projektet som har utförts för export av finländsk konst. Många av landets ledande gallerier och över tjugo konstnärer var representerade på mässan. Som curator för projektet ansvarade Haapala för att välja ut gallerierna och konstnärerna i samarbete med galleristerna. Projektet koordinerades av Frame, en informationscentral för visuell konst som ansvarar för att exportera finländsk visuell konst utomlands. Finländsk nutidskonst visades inte bara på själva mässan, utan också i sammanlagt femton utställningslokaler och på evenemang runtom i staden.

Läs mer

Under Pirkko Siitaris period som museichef för Kiasma, det vill säga fram till våren 2015, var planen för museets utställningar fram till år 2016 relativt fastställd. Enligt Leevi Haapala planeras för närvarande Kiasmas kommande utställning ARS17 och andra utställningar och teman för kommande år. Den pågående hösten 2015 präglas starkt av samhälleliga och politiska teman på museet. Utöver Jani Leinonens utställning ”Olydnadsskolan” öppnades i början av oktober även den internationella utställningen ”Dissensus”, som presenterar oliktänkande inom nutidskonsten.

Läs mer

Enligt Leevi Haapala går hans arbete och fritid delvis in i varandra. I sin roll som museichef för Museet för nutidskonst ska han ta sig an representationsuppdrag och visa sig på kulturevenemang.

Läs mer

Kiasma var i fjol det mest kända museet i Finland. Jag blev ganska lägligt chef för museet i det avseendet att det nyrenoverade museet nådde sitt besökarmål för år 2015 redan i oktober. Jag hoppas att jag kan upprätthålla publikens intresse som uppstod efter att museet åter öppnade sina dörrar, och att museet kan bygga vidare på sin nuvarande framgång och flow.

Läs mer