Hanna Nurminen
Dagens humanist

Hanna Nurminen

Det blev ingen doktorsavhandling, men däremot konst- och kulturrelaterade uppdrag av många slag. Hanna Nurminen, som snarast halkat in i branschen, har arbetat som kultursekreterare, arrangör av kulturevenemang och verksamhetschef för ett konstnärsresidens. För 35 år sedan började hon som bisyssla arbeta som biträdande ombudsman i Konestiftelsen och är numera dess styrelseordförande.

Hanna Nurminen

Hanna Kirsti Nurminen
18.5.1955, Helsingfors

Filosofie kandidat 1982 (finska språket), Helsingfors universitet

Verksamhetschef 2006–, konstnärs- och forskarresidenset Saari gård
Bondhustru 1982–2013
Biträdande ombudsman 1981–1982, ombudsman 1983–2013, Konestiftelsen
Frilansande kulturproducent 1995–2006
Kultursekreterare 1989–1994, Merimasku kommun

Förtroendeuppdrag och sakkunniguppdrag
Ledamot i Talonpoikaiskulttuurisäätiö (stiftelsen för allmogekultur) 1988–
Styrelseledamot 1988–, vice ordförande 1989–2001, ordförande 2002–, Konestiftelsen
Ledamot 1998–2003, 2007–2012, viceordförande 2007–2009, ordförande 5/2002–2003, 2010–2012, Egentliga Finlands konstkommission
Ordförande för styrgruppen av projektet KULMA – Kulttuuri maaseudun voimavarana (kultur som en resurs för landsbygden) och medlem i KULMA-teamet 2003–2005
Styrelseledamot i Delegationen for stiftelser och fonder 2003–2006
Ledamot i Centralkommissionen för konst 2007–2009
Styrelseledamot i Stiftelsen Åbo 2011 2007–2009

Priser och utmärkelser
Lokaltidningarnas Antti-staty av lokaltidningen Rannikkoseutu 1998
Kulturpriset Meri av Lions Club Rymättylä/Merimasku 2001
Aurora-medalj för kulturgärningar som har gagnat landskapet av Egentliga Finlands förbund 2002
Hedersomnämnandet Varsinaissuomalainen kulttuuriteko (Egentliga Finlands kulturgärning) av Egentliga Finlands konstkommission 2005
Priset Vuoden lossivahti av Merimasku-Seura 2009

Text: Hanna Nurminen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag höll som bäst på att slutföra min magisterexamen när jag gifte mig och flyttade till Egentliga Finland för att bli bondhustru – till mina helsingforsiska vänners och släktingars häpnad. Min doktorsavhandling om finskans että-satser och participkonstruktioner blev aldrig av, eftersom jag hade fullt upp med mina två små döttrar. Till all lycka ringde min nya hemkommuns kommundirektör mig och erbjöd arbete. Jag blev den första, men dessvärre också sista, kultursekreteraren i Merimasku kommun.

Läs mer

När jag började arbeta som styrelseordförande för Konestiftelsen för drygt tio år sedan, var stiftelsevärlden mansdominerad och konservativ. Stiftelseurkunden för föreningen Delegationen för stiftelser och fonder undertecknades år 2003 av 52 representanter för finländska stiftelser, men endast två av dessa representanter var kvinnor. Nu är situationen en annan, eftersom flera stiftelser har åtminstone några kvinnor i sin ledning.

Läs mer

Under de senaste åren har jag varit verksamhetschef för konstnärs- och forskarresidenset Saari gård som förvaltas av Konestiftelsen. Att leda residenset är ett underbart arbete, och jag är redan nu bekymrad över hur jag ska kunna ge upp det arbetet när det blir dags att gå i pension. Tisdagen är den bästa dagen i arbetsveckan: då presenterar konstnärerna och forskarna sitt eget arbete för de andra, och diskussionen fortsätter senare på en gemensam brunch.

Läs mer

Efter min studentexamen var jag tvungen att fundera i ett år innan jag vågade börja studera finska, men slutligen kändes det ändå lätt att inleda studierna vid universitetet. Redan kurserna i fonologi, morfologi och syntax, som ingick i grundstudierna, var fina upplevelser. Tack vare dessa kurser blev jag medveten om språkets lagbundenheter – i skolundervisningen talades det nämligen inte ett ord om något sådant. Snart inledde jag också mina studier i allmän språkvetenskap.

Läs mer