Eero Tarasti
Dagens humanist

Eero Tarasti

Eero Tarasti, professor i musikvetenskap, har under sin långa karriär hunnit göra mer än de flesta alls vågar drömma om. Han är forskare i västerländsk konstmusik och en pionjär inom semiotik i Finland. Tarastis internationella verksamhet omfattar hela världen.

Eero Tarasti

Eero Aarne Pekka Tarasti
27.9.1948, Helsingfors

Filosofie kandidat 1973, filosofie licentiat 1976 och filosofie doktor 1978 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap 1985–, Helsingfors universitet
Professor i musikvetenskap 1983–1984, Jyväskylä universitet
Professor i konstfostran 1979–1983, Jyväskylä universitet

Vice ordförande 1994–2004, ordförande 2004–2014 och hedersorförande 2014– för International Association for Semiotic Studies (IAS-AIS)
Grundare till och ordförande 1988–2013 för International Institute for Semiotic Studies i Imatra (ISI)
Ordförande 1979– för Semiotiska sällskapet i Finland
Grundare till och huvudredaktör 1982– för Synteesi, en tidskrift för tvärkonstnärlig forskning

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
J.V. Snellman-priset 1997, Helsingfors universitet
Hedersdoktor vid fyra utländska universitet: i Bloomington, Tallinn, Sofia och Aix-Marseille
Hedersmedlem i Victoria College University of Toronto
Medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden
Chevalier de l'Ordre Palme Académique
The Medal of the Order of Rio Branco

Text: Eero Tarasti och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Min doktorsavhandling förde mig under ett år till Rio de Janeiro i Brasilien. Mitt syfte var att forska i myten och musiken i praktiken och resa till floden Xingu för att där tillbringa tid med ursprungsfolket suyá, men detta blev aldrig av. Redan före min resa rådde Erik Tawaststjerna mig…

Läs mer

År 1984 flyttade institutionen för musikvetenskap till renoverade lokaler på Estnäsgatan 1 i Helsingfors. Där uppstod en idealisk, liten vetenskaplig gemenskap som också var synnerligen internationell. Tack vare den årliga finansieringen från stiftelsen Pro Musica i Tammerfors började det genast strömma in utländska gäster. Alla gäster fick egna rum, så…

Läs mer

Semiotik har berikat mitt liv oerhört mycket. Jag har lett International Institute for Semiotic Studies (ISI) i Imatra från och med år 1988 och fram till år 2013 då undervisningsministeriet slutade finansiera dess verksamhet. Under sin tid hade ISI hunnit bli ett verkligt vetenskapligt varumärke. Institutet har bland annat redigerat…

Läs mer

Hur har allt det jag har upplevt påverkat min vetenskapliga produktivitet? Jag har på sätt och vis haft två roller som forskare: en roll som musikvetare och en annan som semiotiker.

Som musikvetare har jag enbart forskat i konstmusik och främst i de mest centrala gestalterna i den västerländska konstmusikens…

Läs mer
Eero Tarasti vid sitt porträtt. Bild: Mika Federley

Jag är nu inne på det sista året i min akademiska karriär vid Helsingfors universitet. Jag skulle gärna fortsätta, särskilt att föreläsa och undervisa, eftersom jag på så sätt får inspiration för min egen forskning. Men just nu vet jag inte hur…

Läs mer

Liksom flera andra semiotiker har även jag alltid varit fascinerad av litteratur. Jag har också skrivit romaner. Min första roman heter Professori Amfortasin salaisuus 1995 (på franska 2000, på estniska 1996). Den har misstagits för att vara en deckare på grund av sitt namn (’Professor Amfortas hemlighet’). Det tog tjugo…

Läs mer