Alice Martin
Dagens humanist

Alice Martin

Alice Martin studerade nyttiga saker vid universitetet, till exempel fornengelska och metrik. Hon gjorde emellertid ett långt uppehåll i sina studier efter att hon fick arbete vid WSOY – först som översättare och senare som förlagsredaktör för översatt skönlitteratur. Martin arbetade i tio år med att redigera finska nyöversättningar av Shakespeares dramaproduktion, och under denna tid hann Shakespeare bli en viktig del av hennes liv.

Alice Martin

12.2.1959, Helsinki

Filosofie magister 2008 (engelsk filologi), Helsingfors universitet
Förlagsredaktör för utländsk skönlitteratur 1989–1991 och 1993–, WSOY
Frilansande förlagsredaktör 1985–1989 och 1991–1993, bland annat WSOY
Översättare till finska 1982–

Undervisningsuppdrag vid Helsingfors universitet, på kurser ordnade av Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands Förlagsförening och KAOS, en fackavdelning för översättare, samt på verkstäder för översättare till finska

Medlem i Suomen kielen lautakunta, nämnden för det finska språket, 2009–2015

Publikationer och översättningar
Föredrag och artiklar om översättning och arbetet som förlagsredaktör
Finska översättningar av barn- och ungdomsböcker, Lewis Carrolls och Ted Hughes verk samt Tolkiens dikter

Priser och utmärkelser
Alvar Renqvist-priset 2005
Journalistpriset Salli 2006 (till arbetsgruppen som ansvarade för de finska nyöversättningarna av skådespel av Shakespeare)

De viktigaste prisen som tilldelats böcker som Alice Martin redigerat

Mikael Agricola-priset:

1995, Henry Fielding: Tom Jones, övers. Marja Alopaeus
1999, Laurence Sterne: Tristram Shandy - elämä ja mielipiteet, övers. Kersti Juva
2003, Anselm Hollo: Corvus, övers. Kai Nieminen

Finska statens litteraturpris/Finska statens översättarpris:

1990, Tatjana Tolstaja: Tulta ja pölyä, övers. Marja Koskinen
2004, Jaan Kross: Uppiniskaisuuden kronikka, övers. Kaisu Lahikainen och Jouko Vanhanen
2007, William Shakespeare: Macbeth, Rikhard III, Juhannusyön uni, Henrik VI, kolmas osa, övers. Matti Rossi
2009, J.L. Runeberg: Vänrikki Stålin tarinat, övers. Juhani Lindholm
2011, Anne Michaels: Routaholvi, övers. Kaijamari Sivill

Den dansande björnens översättarpris Kääntäjäkarhu:

2003, Anselm Hollo: Corvus, övers. Kai Nieminen
2006, Zbigniew Herbert: Kyynelten teknologiasta, övers. Jussi Rosti
2007, J.L. Runeberg: Vänrikki Stålin tarinat, övers. Juhani Lindholm

Bild: Mika Federley
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Alice Martin, förlagsredaktör för översatt skönlitteratur vid WSOY, har redan länge varit fascinerad av språkets strukturer och historia. När hon inledde sina studier i finska språket vid Helsingfors universitet 1978 fick hon svar på många sådana frågor som hon till och med var helt omedveten om. – Till exempel studierna i finskans fonologi och morfologi var härliga. Med hjälp av dem besvarades många frågor om hur språket är uppbyggt.

Läs mer