Erja Tenhonen-Lightfoot
Päivän humanisti

Erja Tenhonen-Lightfoot

Erja Tenhonen-Lightfoot on tulkkauksen yliopisto-opettaja. Hän on toiminut pitkään kaikilla tulkkauksen eri osa-alueilla, erityisesti konferenssitulkkina. Tenhonen-Lightfoot nauttii nähdessään opiskelijoidensa omaksuvan tulkin hyviä työtapoja ja menestyvän työelämässä. Hän näkee koneellisissa tulkkaus- ja kääntämisvälineissä paitsi riskejä, myös paljon mahdollisuuksia.

Erja Tenhonen-Lightfoot

Erja Aulikki Tenhonen-Lightfoot
8.12.1960, Tohmajärvi

Näyttötutkintomestari 2011, HAMK
Konferenssitulkki 1997, Turun yliopisto
Filosofian lisensiaatti (soveltava kielitiede) 1993, Vaasan yliopisto
Filosofian maisteri (kääntäminen ja tulkkaus) 1988, Joensuun yliopisto

Tulkkauksen yliopisto-opettaja 2011-, Helsingin yliopisto
Tulkkauksen ja kääntämisen tuntiopettaja 1997–2011, Helsingin yliopisto

Asioimistulkkien näyttötutkintojen pääarvioija 2010-, Amiedu / TAKK
Koordinoiva tulkkauksen lehtori 2003–2006, Helsingin yliopisto / Palmenia
Passiivisuomen koulutusprojektin koordinaattori 1995–1996, Helsingin yliopisto / Vantaan täydennyskoulutuslaitos
Soveltavan kielitieteen projektitutkija 1990–1992, Suomen Akatemia / Vaasan yliopisto

Yrittäjä 2002-, tulkkauspalveluyritys Sanas
Freelance-oikeustulkki käräjä- ja hovioikeuksissa 2002-
Yrittäjä ja koordinoiva tulkki 1998–2002, Cross Border Communications Oy
Freelance-konferenssitulkki kaikissa EU:n toimielimissä 1997-

Kuva: Johanna Hirvonen
Tekstit: Tomas Sjöblom

Helsingissä puhuttiin kesällä 2015 jo toistasataa kieltä. Tulkkauksen tarve on Erja Tenhonen-Lightfootin mukaan koko ajan nousussa. Tulkkaus voidaan jakaa tilanteen perusteella neljään eri tilannetyyppiin: asioimis-, oikeus-, konferenssi- ja neuvottelutulkkaukseen.

Lue lisää

Konferenssitulkkaus on monesti eniten esillä oleva tulkkauksen muoto. Se liittyy usein suurten kansain­välisten organisaatioiden, kuten EU:n tai YK:n, toimintaan. Erja Tenhonen-Lightfootin mukaan konferenssi­tulkin tärkeimpiin taitoihin kuuluu osata ennakoida tilanteen mukaan, millaisista asioista tullaan puhumaan.

Lue lisää

Pidän opettajan tehtävistä, ne ovat todella mukavia ja palkitsevia. Minusta on ihanaa nähdä, kuinka opiskelijani oppivat oikeita työtapoja, ymmärtävät ammattietiikan ja sen soveltamisen tärkeyden ja menestyvät työelämässä. Haluan ehdottomasti jatkaa opetustyötä

Lue lisää