Áile Aikio
Päivän humanisti

Áile Aikio

Áile Aikio kävi suorittamassa maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja palasi tietojen ja taitojen kanssa kotiin Sápmiin, Saamenmaalle. Opintoihin kuului kansatiedettä, arkeologiaa, folkloristiikkaa ja antropologiaa. Hän ehti työskennellä useita vuosia saamelaismuseo Siidan palveluksessa kunnes sattuma johdatti hänet Yle Sápmin toimitukseen. Työ saamenkielisenä toimittajana hektisessä mediamaailmassa on aivan muuta kuin museotyö, mutta on tärkeää haastaa itseään ja koulutustaan. Museossa työntekijän kädenjälki näkyy välillisesti, televisiossa toimittaja on päivittäin kaikkien nähtävillä ja kuultavana.

Áile Aikio

Áile Ingá Aikio
8.6.1979, Utsjoki

Filosofian maisteri (kansatiede) 2012, Helsingin yliopisto

Amanuenssi 2005- (virkavapaalla syksystä 2013), Saamelaismuseo Siida
Toimittaja 2013–2015, Yle Sápmi

Kuva: A. Aikio
Tekstit: Áile Aikio ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Aloitin opinnot Helsingin yliopistossa 1998 pääaineenani arkeologia. Opiskelin arkeologiaa usean vuoden, mutta ennen valmistumista vaihdoin pääaineekseni kansatieteen. Sivuaineina olen opiskellut folkloristiikkaa, antropologiaa ja klassista arkeologiaa.

Lue lisää

Syksyllä 2013 tulin siihen tulokseen, että minun piti saada taukoa työstäni saamelaismuseossa. Puolivahingossa, kaupan pihalla käydyn keskustelun seurauksena, minulle tarjottiin toimittajan työtä Yle Sápmissa, Yleisradion saamenkielisessä toimituksessa. Toimittajaksi ryhtyminen oli minulle uusi alku ja hyppy mukavuusalueeni äärirajoille. Ratkaisu on osoittautunut yhdeksi parhaista päätöksistäni, vaikka välillä olenkin ikävöinyt takaisin museomaailmaan.

Lue lisää

Halusin opiskella nimenomaan Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopistossa minuun vetosi sen monipuolisuus, niin opintojen kuin muunkin tarjonnan puolesta. Mutta silti opiskelu Helsingissä, etelässä kuten me sanomme, oli minulle vain väliaikainen ja pakollinen poissaolo kotoa. Tiesin alusta alkaen palaavani takaisin pohjoiseen, kotiin Sápmiin, Saamenmaalle.

Lue lisää

Áile Aikio finai Helssegis čađaheame filosofiija magistara dutkosa ja máhcai dan maŋŋá universitehtadieđuiguin ja -dáidduiguin ruoktot Sápmái. Son logai universitehtas álbmotdiehtaga, arkeologiija, folkloristihka ja antropologiija. Oahpuid maŋŋá son barggai moanaid jagiid Sámi musea Siiddas, muhto de eallin doalvvui su bargui Yle Sápmái.

Lue lisää

Vázzigohten Helssega universitehta jagis 1998 ja válljejin váldofágan arkeologiija. Studerejin dan guhkit áigge, muhto loahpas lonuhin váldofágan álbmotdiehtaga. Oalgeávnnasin mus leat folkloristihkka, antropologiija ja klassihkalaš arkeologiija.

Lue lisää

Čakčat 2013 mus lei dilli, ahte fertejin oažžut boddu barggus sámi museas. Gosii vahágis, go ledjen háleštan dilis gávpešiljus, munnje fálle barggu Yle Sámis, riikkaradio sámegielat doaimmahusas. Álgit doaimmaheaddjin lei munnje áibbas ođas ja gárten hástit iežan áibbas ođđa vugiiguin. Dat lea leamaš okta dain buoremus mearrádusain maid lean dahkan, vaikko muhtumin lean váillahange ruovttoluodda museamáilbmái.

Lue lisää

Háliidin vázzit juste Helssega universitehta. Mu geasuhii dan máŋggabealatvuohta, nu oahpuid go earáge fálaldagaid bealis. Muhto dattege studeanttaáigi Helssegis, sápmelažžii lulde, lei munnje dušše gaskaboddosaš ja bákkolaš boddu eret ruovttus. Dihten jo álggu rájes, ahte áiggun máhccat davás, ruoktot Sápmái.

Lue lisää