Virpi Hämeen-Anttila
Dagens humanist

Virpi Hämeen-Anttila

Virpi Hämeen-Anttila ser renässansens individer med deras universella lärdomar som sina förebilder. Hämeen-Anttila blev filosofie magister med en omfattande ämneskombination och senare har den kunskapslystna humanisten fortsatt sin karriär som universitetslärare, översättare samt skönlitterär och facklitterär författare. I sin forskarroll intresserar sig Hämeen-Anttila för sydasiatisk litteratur och kultur, medan hon i sin författarroll intresserar sig för språket, människosinnet och den nutida och förflutna världen.

Virpi Hämeen-Anttila

Virpi Helena Hämeen-Anttila
15.10.1958, Esbo

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1987, filosofie magister 1996 (Sydasienstudier), Helsingfors universitet

Författare, lärare, forskare, översättare
Timlärare 1997-, Helsingfors universitet
Projektassistent 1983–1986, dokumentering och publicering av Induskulturens sigill, Helsingfors universitet
Vetenskaplig illustratör 1988–1996, bland annat Weilin+Göös, Otava, Cambridge University Press, tidskriften Tiede
Översättare 1996- (språken engelska, franska, sanskrit, pali, hindi, bengali, tamil), Finska Orientsällskapet, Basam Books, Jalava
Författare 2003-, Otava, WSOY, Minerva

Ordförande för internationella författarmötet i Lahtis år 2007, 2009, 2011 och 2013
Ordförande för Sanasto rf, en upphovsrättsorganisation som bevakar upphovsrätten till litterära verk, 2012-

Forskningsteman
Språket sanskrit och sydasiatisk litteratur, framför allt litteratur på sanskrit, skriven under den förklassiska och klassiska perioden (600 f.Kr –1200 e.Kr.), samt dess episka litteratur och dess strukturer. Temat för den viktigaste publicerade artikeln och för doktorsavhandlingen som är under utarbetande är uppkomsten och utvecklingen av ramberättelser i litteratur som är skriven på sanskrit.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Eino Leino-priset 2002 (tillsammans med Jaakko Hämeen-Anttila)
Laila Hirvisaari-priset av Suomen kirjakauppiaat (föreningen för Finlands bokhandlare) 2003
Årets vetenskapare-priset 2004
Vandapriset 2009 (tillsammans med Jaakko Hämeen-Anttila)

Bild: Mirva Kakko/Otava
Text: Virpi Hämeen-Anttila (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Vid universitetet får man redan i ett tidigt skede uppleva hur det är att ha korttidsjobb. Under min studietid var jag alltför blyg och försjunken i böcker för att delta i studentnationernas verksamhet. Men när jag lämnade universitetet för andra yrken, började det kännas allt viktigare att lyfta fram de problem som man kan möta i ett vetenskapligt eller konstnärligt yrke. Detta gjorde jag till en början genom att skriva.

Läs mer

Bildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Numera har vi tillgång till mer information än någonsin tidigare, men det är inte till någon nytta om vi inte lär oss att bedöma informationen och välja ut de användbara delarna av den.

Läs mer
Hembiblioteket. Bild: Virpi Hämeen-Anttila

Jag drömmer om att ha ett så stort hus att alla våra böcker skulle rymmas i hyllorna på ett prydligt sätt och rummen inte skulle se så fullproppade ut. Jag drömmer också om att dygnen vore tre eller fyra gånger längre, så att jag skulle ha…

Läs mer