Tuuli Merikoski
Dagens humanist

Tuuli Merikoski

Tuuli Merikoski, som själsligen bekänner sig till de till synes eviga löparfantasterna, har utmärkt sig som toppidrottare. Denna innehavare av det finska rekordet på 800 meter för damer tog en examen i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet. Merikoski är verksam som professionell styrelsemedlem på olika nivåer inom idrottsverksamheten. Hon är också internationellt känd som en karriärvägledare som har specialiserat sig på studie- och karriärplanering för idrottare (Dual Career).

Tuuli Merikoski

Tuuli Sisko Merikoski
22.11.1967, Tammerfors

Executive Masters in Sports Organization Management (MEMOS), 2007, Université Lyon 1
Specialyrkesexamen i ledarskap, 2001, idrottsinstitutet Suomen Urheiluopisto
Filosofie magister (allmän språkvetenskap), 1998, Helsingfors universitet

Utvecklingschef för toppidrottarutbildning, yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto, Helsingfors, 2011–
Expert i studie- och karriärplanering för idrottare, Finlands olympiska kommitté, 2001–2011
Verksamhetschef, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1999– 2001
Idrottssekreterare, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1998
Toppidrottare, Finlands Friidrottsförbund r.f., 1987–1994

Styrelsemedlem i Finlands olympiska kommitté 2012–
Styrelseordförande för stiftelsen Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö 2014–
Styrelsemedlem i URHEA-stiftelsen av Huvudstadsregionens idrottsakademi 2014–
Styrelsemedlem i idrottsföreningen Tampereen Pyrintö 1998–

Flera expertföreläsningar och verkstäder i idrotts- och utbildningsorganisationer, ett flertal artiklar om att förena studier och idrott samt om karriärplanering för idrottare.

Dual Career in Finland” i verket Sport, Education and Training in Europe. A dual career for a dual life, 2015.
Urheiluakatemiasta tukea opiskeluun ja huippu-urheiluun. Akatemioiden tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä ole täysin oivallettu.” (med Jari Lämsä och Asko Härkönen) i Liikunta & Tiede 2-3/2009.
Promemoria av arbetsgruppen för utredning av den ekonomiska situationen för idrottsmän som studerar, Undervisningsministeriet, 2004.
Onnellisen naisen paluu” i verket Juoksun hurma ja tuska. Suomalaisen kestävyysjuoksun kuva, 1994.

Nuvarande finska rekordet på 800 meter för damer (2.00,59) från 1991

Bild: Anu Laitila
Text: Tuuli Merikoski och Olli Siitonen (red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag var rask i benen redan som liten flicka, snabbare på att springa än de andra barnen i grannskapet. Det viktigaste var trots allt inte att vara bäst, utan att bara springa. Min egen familj tjänade som förebild, eftersom vi motionerade mycket. Från min barndom minns jag chokladbitarna som jag fick efter att ha motionerat, lägereldarna på våra skogsutflykter och känslan av välbefinnande efter utmattande idrottsprestationer. Dessa minnen är kanske orsaken till att jag halvt tvingade mina egna barn ut på skidturer och skogspromenader. Efter dessa ansträngningar var barnen rödkindade, dåsiga och uppenbart nöjda över sig själva och hur de kände sig.

Läs mer

Som idrottare nådde jag karriärtoppen relativt snabbt, men minst lika snabbt ändrade karriärutvecklingen sin riktning. Jag gick i samma fälla som så många andra idrottare: jag tränade alltför hårt och förlorade därmed glädjen i att löpa. Avslutningen på min idrottskarriär medförde en tung och svår period i mitt liv. Jag lät beslutet mogna länge, och klarade slutligen av sorgearbetet genom att skriva en artikel i verket Juoksun hurma ja tuska, som handlar om långdistanslöpning. Jag tror att mina funderingar i samband med processen att sluta utvecklade mig som person. Att bli mamma var också till hjälp. Livet gick vidare i alla fall. Jag var dock tvungen att hitta en ny identitet: jag var inte längre elitidrottare och mitt liv präglades inte längre av njutningen av att löpa och av att lyckas i det. Idrott var inte längre det viktigaste i mitt liv.

Läs mer

År 2001 sökte Finlands Olympiska Kommitté för första gången en expert på studie- och karriärplanering. Denna kommitté, som är utsedd av undervisningsministeriet och som då höll på att utarbeta en nationell strategi för elitidrott, hade kommit fram till att idrottares studier och karriärplaner tydligare skulle integreras som en del av idrottarnas liv. När en idrottare har ordning på sitt liv i alla avseenden, kan man också vänta sig bättre idrottsprestationer. Jag blev intresserad av tjänsten och uppmuntrades att söka den. Jag hade redan tidigare diskuterat frågor som sammanhänger med en idrottares möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv i min artikel i verket Juoksun hurma ja tuska.

Läs mer

”Aktivt medborgarskap” var vardag i min familj. Mina föräldrar Sirkka och Seppo Merikoski och senare också min storebror Visa var verksamma i förtroendeuppdrag och frivilliguppdrag i olika organisationer. Jag följde deras exempel och blev ett ”styrelseproffs” i olika idrottsorganisationers styrelser.

Läs mer

Efter att ha gjort ett enastående arbete med studie- och karriärplaneringen för idrottare i Finlands Olympiska Kommitté i tio år, kände jag att jag hade gjort allt jag förmådde för att utveckla den. Jag är en person som kräver omväxling och började tycka att jag hade kört fast i mina tankar. Jag saknade arbete som bedrivs på gräsrotsnivå. Ungefär vid samma tidpunkt sökte yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto (tidigare Malmin kauppaoppilaitos) i Malm i Helsingfors en utvecklingschef för sin idrottsverksamhet. Yrkesläroverket hade redan i flera år gjort ett utmärkt arbete inom såväl idrottens som utbildningens område. Jag sökte platsen och inledde därefter min karriär i Helmi.

Läs mer

Mitt bästa minne från Helsingfors universitet sammanhänger med människorna och deras respekt och förståelse för min idrottskarriär. För det mesta umgicks jag med personalen vid institutionen för allmän språkvetenskap, men vid hela humanistiska fakulteten var inställningen till min idrottskarriär både positiv och litet nyfiken. En fin stund vid universitetet var mitt möte med dåvarande biträdande rektor Raija Sollamo år 2002. Då återvände jag till universitetet i egenskap av Finlands Olympiska Kommittés studie- och karriärplanerare. Syftet med mötet var att höra efter om Helsingfors universitet ville delta i idrotts- och utbildningsorganisationernas gemensamma nätverk, som arbetade för att förena idrott med studier. Universitetets inställning till idrott var likadan som under min studietid: vi fick grönt ljus och kunde sätta våra planer i verket. Det handlade om Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA, ett nätverk som Helsingfors universitet än i dag är verksamt i.

Läs mer