Tuija Wahlroos
Dagens humanist

Tuija Wahlroos

Tuija Wahlroos yrkesidentitet kretsar kring Gallen-Kallelamuseet och bildkonstnären Akseli Gallen-Kallela. Trots att det kan tyckas snävt att koncentrera sitt livsverk på en enda person, anser Wahlroos själv att hennes arbetsmiljö är mycket rik.

Tuija Wahlroos

Tuija Wahlroos
16.6.1968, Kajana

Filosofie magister (konsthistoria) 1996, Helsingfors universitet

Museichef 2005–, Gallen-Kallelamuseet
Stf museichef 2003–2005, Gallen-Kallelamuseet
Utställningschef 1998–2003, Gallen-Kallelamuseet
Stf museichef 1997–1998, Gallen-Kallelamuseet
Utställnings- och projektchef 1995–1997, Gallen-Kallelamuseet
Utställningssekreterare 1995, Högfors stad
Arbetsgivare under studietiden 1998–1994: Helsingfors stad, Designmuseet, Gallen-Kallelamuseet, Retretti konstcentrum, Galerie Forsblom, Galleria Katariina, tidningen Kainuun Sanomat

Kalevalasällskapets styrelse 2008–
Museifackförbundets styrelse 2008–

Bild: Markus Wahlroos
Text: Tuija Wahlroos (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag arbetade för första gången på Gallen-Kallelamuseet sommaren 1991. Därefter har museet och bildkonstnären Akseli Gallen-Kallela utgjort en viktig del av min yrkesidentitet – först vid sidan av mina studier, sedermera som mitt heltidsarbete. Det kan tyckas snävt att koncentrera sitt arbete på en enda persons livsverk, men Gallen-Kallela har trots allt erbjudit mig en rik värld och en rik arbetsmiljö.

Läs mer

År 2012 började vi på Gallen-Kallelamuseet förbereda en utställning med temat bohem. Syftet var att överblicka Akseli Gallen-Kallelas studietid i Paris under åren 1884–1889. Denna tidsperiod hade uppmärksammats i forskning och flera utställningar redan tidigare, men nu ville vi i synnerhet uppmärksamma konstnärens vänskap med norske Carl Dörnberger. Dörnberger var en ganska tragisk figur – som en sann bohem, festprisse och bråkstake var hans öde att hamna i marginalen, också i konsthistorien i sitt eget hemland. Men nu var tiden inne för noggrannare närläsning av Gallen-Kallelas och Dörnbergers vänskap, och i samarbete med Centralarkivet för bildkonst fattade vi beslut om att utarbeta en gemensam publikation om brevväxlingen mellan de två konstnärerna.

Läs mer

Ibland känner jag mig oerhört privilegierad, eftersom jag får arbeta i museibranschen. Den bästa sidan i mitt arbete är definitivt dess mångsidiga innehåll. Mitt arbete har också fört mig till många intressanta hörn i världen. Akseli Gallen-Kallela förknippas vanligtvis med Frankrike, Tyskland och Ungern, men överraskande nog är det Ryssland som varit målet för största delen av mina arbetsresor och projekt.

Läs mer

Jag inledde mina studier vid Helsingfors universitet hösten 1988. Det var goda tider: konsthistoria var oerhört intressant och studentlivet medförde många roliga stunder. Studenterna på vår årskurs bildade en aktiv studentgrupp med tät gemenskap. Redan under vår första jul tillsammans ordnade vi på egen hand en exkursion till Picasso-utställningen i Stockholm. Vi samlade in pengar för resan genom att sälja kaffe vid institutionen för konsthistoria.

Läs mer