Tomi Huttunen
Dagens humanist

Tomi Huttunen

Tomi Huttunen är professor i rysk litteratur och kultur. Det var tack vare Dostojevskij och rysk folkmusik som han hittade till sitt gebit. Ibland avundas Huttunen sig själv för att han i sitt arbete får läsa ryska böcker och tala om dem.

Tomi Huttunen

4.2.1971, Kuusankoski

Filosofie magister 1997, filosofie licentiat 1999 och filosofie doktor 2007 (ryska språket och litteraturen), Helsingfors universitet

Docent i rysk litteratur och kultur 2010–, Helsingfors universitet
Professor i rysk litteratur och kultur 2014–, Helsingfors universitet
Tidsbunden professor i rysk litteratur 2012–2014, tidsbunden universitetslektor 2011–2012 och forskardoktor 2008–2010, Helsingfors universitet
Koordinator 2003–2007, Finlands Akademis forskningsprojekt Pietari/Leningrad: kertomus – historia – nykyisyys (S:t Petersburg/Leningrad: berättelse – historia – nutid)
Redaktör 2002–2012, tidningen Idäntutkimus
Forskarstudent 1997–2002, Alexanderinstitutet och Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: Ryskt avantgarde, rysk imaginism (Anatolij Mariengof), montage i rysk kultur (kultursemiotik), rysk postmodernism (Lev Rubinstein), rysk rock och dess poesi

Forskningsprojekt: Itsesyntyinen venäläinen avantgarde om ryskt avantgarde (Konestiftelsen, 2013–2015) och Mötet mellan den ryska och den finlandssvenska modernismen (Svenska Kulturfonden, 2015–2017)

Priser och utmärkelser:
Årets kund vid Nationalbiblioteket 2014
Finska Vetenskapsakademiens pris för doktorsavhandling 2008
Finlands slavistkrets pris för pro gradu-avhandling 1997
Studentpris av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 1996

Tomi Huttunens motto: ”Helsingfors universitet är inte så mycket ett brand som ett band: om vi spelar bra ihop, kan vi skapa hitlåtar.”

Bild: Kirill Reznik
Text: Tomi Huttunen (Riitta-llona Hurmerinta, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Projektet Autogenetic Russian Avantgarde forskar i rysk avantgardelitteratur och avantegardekultur. Dessa var i tiderna revolutionära företeelser, men har sedermera blivit världsberömda. I projektet analyseras benägenheten hos ryskt avantgarde att förklara sig oberoende, självständigt och helt oförutsebart – det vill säga autogent.

Läs mer

För närvarande är Tomi Huttunen med och redigerar publikationen Utopia: The Avant-Garde, Modernism and (Im)possible Life som ingår i bokserien European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Huttunen medverkar också i redaktionen för publikationen Slovo vid Uppsala universitet, i redaktionsrådet för serien Slavica Helsingiensia och i redaktionsrådet för avantgardetidningen Another Hemisphere. Erfarenheter i undervisningsarbete har han inte enbart fått från universitet och andra läroanstalter i hemlandet, utan också bland annat från Higher School of Economics i Moskva, Smolny College vid universitetet i S:t Petersburg och Università Ca' Foscar i Venedig. Alla dessa har bilaterala utbytesavtal med läroämnet ryska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet.

Läs mer