Riho Grünthal
Dagens humanist

Riho Grünthal

Riho Grünthal har som språkforskare specialiserat sig på finsk-ugriska språk och på utvecklingen i Östersjöområdet. Särskilt ägnar han sig åt förändringar i språk och språksamfund ur olika synvinklar. Grünthal är professor i östersjöfinska språk vid Helsingfors universitet och ämnesansvarig för finsk-ugriska språk och kulturer. På fritiden fiskar han flitigt och får skrapa fiskfjäll som fastnat mellan fingrarna.

Riho Grünthal

22.5.1964, Helsingfors

 

Filosofie kandidat 1990 (östersjöfinska språk, biämneslaudatur i finsk-ugrisk språkforskning 1991), filosofie licentiat 1996 och filosofie doktor 2003 (östersjöfinska språk), Helsingfors universitet

 

Professor i östersjöfinska språk 2005–, Helsingfors universitet

Forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken 1991–1992

Projektsekreterare vid M.A. Castréns sällskap och undervisningsministeriet 1992–1993

Assistent i östersjöfinska språk 1993–1999

Forskare vid Helsingfors universitet 1999–2002

Sekreterare vid Finsk-ugriska sällskapet 1994–2003

Tf professor i östersjöfinska språk 2003–2005, Helsingfors universitet

 

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

 

Hans viktigaste forskningsteman är de östersjöfinska språken och de finsk-ugriska språken i Volga-området, förändringar i språk och språksamfund, språkens förhistoria, språktypologi, språksociologi och etymologi.

 

Bild: Lena Salmi

Text: Riho Grünthal och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Vepsiska är ett av de med finskan närbesläktade språk som numera är utrotningshotade. Antalet talare uppskattas till bara drygt 3 000. Språket överförs inte längre från föräldrar till barn och det är inte etablerat i skolundervisningen, elektroniska medier eller det urbaniserade samhället. Trots allt definierar dagens värld också vepsernas liv…

Läs mer

Vad blir kvar när ett språksamfund helt har dött ut och ingen längre talar språket som sitt modersmål? Den frågan ställde sig professor Riho Grünthal när han började forska i liviska, ett språk som talades i Kurland i nordvästra Lettland, och i det arv som språket lämnade för den kvarstående världen.

Läs mer