Rainer Knapas
Dagens humanist

Rainer Knapas

Rainer Knapas är historiker, traditionsbärande och kritisk, akademisk lärare och handledare. Knapas försöker förena kunskaper, konst och kultur med förståelse – hos sig själv och andra. Han arbetar för den akademiska kompetensen i forskning och praxis, tillsammans med studerande och kolleger. Knapas tillbringar en stor del av sin fritid med att läsa och skriva.

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Mitt viktigaste område för forskning och undervisning ligger någonstans mitt i det landskap av studieämnen som jag ägnade mig åt på 1960-talet. Professurerna hade förnäma beteckningar: konsthistoria, estetik och nyare litteratur, ekonomisk och social historia, finsk-ugrisk etnografi, Finlands och Skandinaviens arkeologi och liknande.

Läs mer

Universitetet är ett stort humanistiskt kraftcentrum i Helsingfors. Det är så självklart och inbyggt i huvudstadens nätverksstrukturer att det först nu, efter femtio års studier, börjar framträda ordentligt.

Läs mer