Pirkko Nuolijärvi
Dagens humanist

Pirkko Nuolijärvi

Professor Pirkko Nuolijärvi är chef för Institutet för de inhemska språken. Hon forskar i språkliga variationer i finskan, om interaktionen i tv-debatter och om talspråkets roll i skönlitteraturen. Utöver sin forskning skriver Nuolijärvi om frågor som berör både språkpolitik och språkens ställning. Bäst kopplar hon av med musik och litteratur, i bärskogen eller roende i morgonstillheten på sjön Lummene.

Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Sinikka Nuolijärvi
19.7.1949, Artsjö

Filosofie kandidat 1972, filosofie licentiat 1985 och filosofie doktor 1986 (finska), Helsingfors universitet

Chef för Institutet för de inhemska språken, professor 1998-
Biträdande professor i finska och kommunikation 1989−1998, Handelshögskolan i Helsingfors
Vik. professor i finska 1993−1994, Helsingfors universitet
Vik. biträdande professor i finska 1987−1988, Helsingfors universitet
Docent i finska 1987−, Helsingfors universitet
Vik. universitetslektor 1986−1987, Uppsala universitet, institutionen för fenno-ugristik
Projektforskare 1982−1985, Projektet Muuttajien kieli (Inflyttarnas språk), Finlands Akademi
Forskare 1976−1981, 1986, Forskningscentralen för de inhemska språken
Äldre arkivbiträde 1973−1976, Ordboksstiftelsen
Forskningsbiträde 1971−1972, Käänteissanakirja, Finlands Akademi

Priser och hedersutmärkelser
Hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Vasa universitet 2006
Svenska Folkskolans Vänner, Brobyggarpriset 2012
Pris av Suomen Kulttuurirahasto 2000 (Finska Kulturfonden)
Pris av August Ahlqvists, Kai Donners, Artturi Kannistos ja Yrjö Wichmanns fond för doktorsavhandling 1987
Pris av E. A. Saarimaa fonden 1977
Förtjänstmedalj av undervisnings- och vetenskapsministeriet i Estland 2009
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2005
Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 2003

Bild: Otso Kaijaluoto
Text: Pirkko Nuolijärvi (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon, Johan Franzon

Min arbetsplats är Institutet för de inhemska språken, Kotus på finska, vanligen Språkinstitutet på svenska. Där har jag varit chef sedan augusti 1998. Språkinstitutet är ett expertorgan som sorterar under undervisnings- och kulturministeriet och verkar under givna lagar och förordningar. I arbetsuppgifterna ingår finsk och svensk språkvård, språkrådgivning och ordboksarbete, liksom forskning i anslutning till det. Dessutom koordinerar Språkinstitutet arbetet vid språknämnderna för samiska, romani och teckenspråk.

Läs mer

Universitetet är förknippat med många goda minnen. Många studievänner blev kära vänner, och vi tillbringade många trevliga stunder både på föreläsningar och kaféer. Castrenianums korridor och huvudbyggnadens och Porthanias föreläsningssalar blev välbekanta och började kännas som våra egna redan första studieåret.

Det fanns många personligheter bland lärarna, men jag vill…

Läs mer

En förutsättning för ett språks livskraft är att det finns i många former och tar emot impulser från olika håll. Nya ord och andra språkliga förändringar är ett ständigt pågående test av våra språk och vår gemensamma kultur.

Språkforskare får emellanåt oroade frågor om språkligt förfall. Det som är annorlunda…

Läs mer

När man hör ordet språkpolitik i Finland, tänker man nog först på landets tvåspråkighet och svenska språkets ställning. Det är visst exempel på språkpolitik, men språkpolitisk verksamhet är också mycket annat, såsom strävan att på många olika sätt göra språkmiljön mer jämlik och fungerande. Språkforskare och språkexperter är inte jurister…

Läs mer