Minna Maijala
Dagens humanist

Minna Maijala

Minna Maijala tycker att det är som att leka då man forskar och skriver. Kunskapstörsten för en allt djupare in på temat, och utan att alltid ha lagt märke till det har man arbetat i flera år med det. Maijala har forskat om Minna Canth och hennes tid i snart två decennier. ”Det är tacksamt att det finns så mycket fängslande att ta fram om det ämne som jag brinner för, och att det finns beställningar på forskningen. Människor vill veta mera om Minna Canth.”

Minna Maijala

Minna Maarit Maijala
18.5.1975, Brahestad

Filosofie magister 2001 och filosofie doktor 2008 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet

Forskare, fackförfattare
Forskare 2007–2008, Edith - Enheten för kritisk edition av finländsk litteratur, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finska litteratursällskapet)
Koordinator 2008–2010, Den riksomfattande forskarutbildningen i litteraturvetenskap, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: Minna Canths liv och produktion, realistisk litteratur från 1880- och 1890-talen, känslor och passion i litteraturen, biografisk forskning, textkritisk forskning, manuskript och skrivprocesser.

Priser och utmärkelser
Kandidat till Fack-Finlandia 2014
Vinnare av Blogistanian Tieto 2014

Bild: Anni Kössi, Otava
Text: Minna Maijala (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Det var den filosofiska människosynen i allmänhet och människornas passioner i synnerhet som intresserade studenten i teoretisk filosofi Minna Maijala, då hon som student i teoretisk filosofi åhörde Vesa Oittinens föreläsningar om rationalism under sitt första studieår.

Läs mer

Jag fick möjlighet att undervisa genast efter att ha blivit antagen till doktorand, och undervisningen var en viktig del av mitt liv under nästan hela den tid jag skrev på min doktorsavhandling. Jag undervisade både i litteraturhistoria och på den teoretiska grundkursen, och som assistent gav jag också personlig studiehandledning.

Läs mer

Författaren Minna Canths verk väckte stor uppmärksamhet. Redan debutskådespelet Murtovarkaus (1882) prisbelöntes i Finska Litteratursällskapets (SKS) skådespelstävling och hon upphöjdes snabbt till den framspirande finska teaterkonstens viktigaste författare vid sidan av Aleksis Kivi.

Läs mer