Markku Kuisma
Dagens humanist

Markku Kuisma

Markku Kuisma, professor i Finlands och Nordens historia, har forskat i storindustrins utveckling med fokus på dess roll inom världsekonomin. I sina mest centrala verk granskar Kuisma nyckelbranscherna för den moderna kapitalismens uppgång: gruv-, skogs- och oljeindustrin samt handelsbankerna. Bland annat företagen Kansallis-Osakepankki, Neste och Outokumpu har studerats mer ingående av Kuisma. Han ställer flitigt upp på att offentligt kommentera teman som har att göra med ekonomi, ekonomisk historia eller relationen mellan affärsliv och stat.

Markku Kuisma

Eero Markku Sakari Kuisma
7.2.1952 Hyvinge

Filosofie kandidat 1978 och filosofie doktor 1983 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet

Professor i Finlands och Nordens historia 2001–, Helsingfors universitet
Institutionens prefekt 2005 och vice prefekt 2001–2006, Historiska institutionen vid Helsingfors universitet
Professor i Finlands historia 1999–2000 Åbo universitet

Tidsbunden professor i historia 1989–1991, 1995–1998 och biträdande professor 1983, Helsingfors universitet
Projektforskare 1978–1982, Finlands Akademi
Chefredaktör och informatör 1985–87, Outokumpu Abp
Företagare på heltid och deltid 1988–2004

Forskningsteman:
Makteliter, relationen mellan affärsliv och stat, företags-, bank- och industrihistoria, handelspolitik och internationella relationer under kalla kriget, politisk-ekonomisk historia

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Suvi Uotinen
Bild: Ari Aalto
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Markku Kuisma har i sina akademiska forskningsprojekt satt fokus på makt- och affärseliters uppkomst och roll i samhällsförändringar. Hans mest centrala verk behandlar den moderna kapitalismens nyckelbranscher: gruv-, skogs- och oljeindustrin samt handelsbankerna.

Läs mer

Markku Kuisma har skrivit populära verk där han skildrar gränslandet mellan politik och ekonomi. Han har deltagit i den offentliga debatten i egenskap av kolumnist, kommentator och bokrecensent. Kuisma har dessutom bidragit med sin kunskap i många historiekommittéer.

Läs mer