Kristiina Rikman
Dagens humanist

Kristiina Rikman

Kristiina Rikman har översatt hundratals populära utländska verk till finska. Hon hade ursprungligen planer på att bli journalist, men efter en kurs på universitetet valde hon att i stället bli översättare – ett yrke hon utövar än i dag. Rikman har en mångsidig repertoar och under årens lopp har hon fått ta itu med såväl Astrid Lindgren som Philip Roth, för att inte tala om hennes långvariga arbete med att översätta John Irvings verk.

Kristiina Rikman

Kristiina Rikman
23.11.1947 Lahtis

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1972 (finska språket, inhemsk litteratur, fonetik), Helsingfors universitet

Frilansöversättare 1972-, skönlitteratur
Lärare på översättningskurs till finska 1981–1989, Helsingfors universitet

Har översatt barn- och ungdomslitteratur, detektivromaner, resehandböcker, facklitteratur, hörspel och modern romanlitteratur från svenska och engelska för flera olika förlag.

Förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem vid Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) 1992–1993
Ordförande för FÖTF:s sektion för litteraturöversättare 1993–1995 och ordförande för FÖTF 1996–1998 och 1998–1999
Ordförande för Forum Artis 1994–1995 och 1996–1997, vice ordförande 1997–1998, styrelsemedlem 1999–2004 och 2007
Medlem i undervisningsministeriets kommission för utredning av konstnärernas sysselsättningsförutsättningar och socialskydd (TAISTO II) 1999
Vice ordförande för finska statens litteraturkommission 2001–2003 och 2004–2006
Medlem i Finlandiaprisets prisjury 2011

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Pro Finlandia-medalj 2014
Erkki Reenpääs översättarpris 2012
FÖTF:s gyllene förtjänsttecken 2000
FÖTF:s silverne förtjänsttecken 1990
Finska statens konstnärspension 2008
WSOY:s översättarpris 2004
Helsingfors stads konststipendium 1993
Stipendium från Finska Kulturfonden 1982, 1988, 1998, 2000, 2006 och 2008
Femårigt konstnärsstipendium från finska staten 2001–2005
Treårigt konstnärsstipendium från finska staten 1984–1986 och 1995–1997
Ettårigt konstnärsstipendium från finska staten 1981 och 1992
Finska statens statspris 1981 och 2008

Bild: Riitta Virtasalmi
Text: Kristiina Rikman (Tero Juutilainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jag var familjens sladdbarn och det lästes mycket för mig då jag var liten, och jag har själv läst mycket ända sedan jag lärde mig att läsa. Läsandet gav sedan vingar åt mitt berättande – jag hade lätt för att uttrycka mig muntligen. Jag var lyckligt lottad eftersom jag först i Lahden tyttölyseo och sedan i Sysmän yhteiskoulu fick lärare (Väinö Kamu och Aila Simula) som uppmuntrade till både läsande och skrivande. Jag sysslade med teater som tonåring och efter att ha tagit studenten sökte jag till och med in på teaterhögskolan – utan framgång. Jag fick laudatur+ i betyg för min studentuppsats och kom in på Helsingfors universitet hösten 1967 för att studera mitt modersmål finska samt inhemsk litteratur och fonetik.

Läs mer

Jag har ofta fått frågan om varför jag inte skriver något eget. Då svarar jag att alla mina översättningar är min egen produktion. Översättarens viktigaste verktyg är det egna modersmålet. Översättaren producerar litteratur från källspråket till sitt modersmål och denna litteratur ska uppfylla samma kvalitativa och konstnärliga krav som en författares produktion. En bra översättning läser man utan att tänka på källspråket. En översättare måste ha ett passionerat förhållande till språk (särskilt modersmålet) och kreativ konstnärlig begåvning, vara långsiktig och tapper och ha förmåga att arbeta självständigt.

Läs mer

Jag har redan jobbat så länge inom branschen att jag kan se kritiskt tillbaka på min karriär. Jag har fått många så att säga egna författare vars brokiga produktion jag fått översätta. Helt och hållet har jag översatt amerikanen John Irvings hittillsvarande produktion (manuskriptet till den nyaste romanen väntar ännu på att bli översatt). Författarens stil och tematik har blivit så bekanta att jag på ett förbryllande sätt tror mig känna honom bättre som person än vad jag egentligen gör – fast vi har ju förstås träffats ett flertal gånger under årens lopp. Jag översatte Irvings debutroman Setting Free the Bears för några år sedan och tillsatte då ett efterord. Det hade redan gått ett kvartssekel sedan jag översatt The World According to Garp till finska och nu ville jag översätta också debutromanen för att därmed få hela hans författarskap översatt. Succéförfattarens alla teman finns som embryon i debutromanen, ämnen som han senare kom att variera i sitt vittomfattande författarskap.

Läs mer

Jag har efter bästa förmåga strävat efter att höja den finska översättarkårens profil genom att vara aktiv inom föreningslivet. I två perioder svingade jag klubban som ordförande för Finlands översättar- och tolkförbund och på 1900-talet satt jag ännu längre tid än så i styrelsen för konstnärsorganisationernas samarbetsorgan Forum Artis. Under början av 2000-talet representerade jag översättarna som vice ordförande för statens litteraturkommission och kunde för min del påverka att långa konstnärsstipendier för översättare gjordes stadigvarande.

Läs mer