Johanna Vakkari
Dagens humanist

Johanna Vakkari

Johanna Vakkari är konsthistoriker, specialiserad på modern konst, gammal italiensk konst och lärdomshistoria. Hon är också chef för konst- och kulturprogrammet vid Finlandsinstitutet i London. Innan Vakkari flyttade till London arbetade hon vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi och dessförinnan undervisade och forskade hon i konsthistoria vid Helsingfors universitet i ett tjugotal år. Vakkari har också innehaft förtroendeuppdrag inom sitt område, bland annat som ordförande för Föreningen för Konsthistoria och som chefredaktör för föreningens publikationsserie och dess webbtidning TAHITI.

Johanna Vakkari

19.3.1961, Sippola

Filosofie magister 1989 (konsthistoria), Jyväskylä universitet
Filosofie licentiat 1998 och filosofie doktor 2007 (konsthistoria), Helsingfors universitet
Docent i italiensk renässanskonst och konsthistoriens historia 2008, Åbo universitet
Docent i konsthistoria 2009, Helsingfors universitet

Chef för konst- och kulturprogrammet 2014–2016, Finlandsinstitutet i London
Direktör (tf) 1.10.2014–14.1.2015, Finlandsinstitutet i London
Planerare 2011–, Konstuniversitetets Bildkonstakademi
Forskare 2008–2011, i Helsingfors universitets projekt A Portrait of Art History, Critical Approaches to Finnish Art History and Historians finansierat av Finlands Akademi
Forskare 2007–2011, i forskarnätverket Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History finansierat av NordForsk
Universitetslektor i konsthistoria (tjänsteförhållande för viss tid) 2009–2010, Helsingfors universitet
Amanuens för konsthistoria och koordinator för läroämnets riksomfattande doktorandprogram 2008–2009, Helsingfors universitet
Universitetslektor i konsthistoria (tjänsteförhållande för viss tid) 2005, Helsingfors universitet
Assistent i konsthistoria 1998–2004, Helsingfors universitet
Amanuens för konsthistoria 1997, Helsingfors universitet
Forskningsassistent i konsthistoria 1995–1997, Helsingfors universitet
Timlärare i konsthistoria 1995–1998, Helsingfors universitet
Timlärare i konsthistoria 1994–1998, Öppna universitetet vid Helsingfors universitet

Medlem i Bildkonstakademins styrelse 2013, Konstuniversitetet
Styrelsemedlem i NORDIK (Nordic Committee for Art History) 2009–
Ordförande för Föreningen för Konsthistoria och chefredaktör för dess publikationsserie Taidehistoriallisia tutkimuksia 2007–2013 samt chefredaktör för dess webbtidning TAHITI 2011–2013
Arbetande ledamot i Finska fornminnesföreningen 2009–
Medlem i direktionen för Institutionen för konstforskning 2002–2003, Helsingfors universitet

Forskningsområden: modern konst, nutida smycken, konsthistoriens historia, metoder och teori, konstkännedom, gammal italiensk konst

Priser:
Pris för doktorsavhandling av Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen rahasto (Kanslirådet Kaarlo Koskimies och fru Irma Koskimies fond) 2008, Helsingfors universitet
Hedersomnämnande i tävlingen för undervisningsteknologi 2002, Helsingfors universitet

Bild: Anna Orhanen
Text: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

I min karriär har jag tagit mig fram i dubbel bemärkelse kronologiskt. Först utbildade jag mig till forskare i gammal konst, sedan koncentrerade jag mig på konsthistoriens historia, forskningsmetoder och teoretiska utgångspunkter, och slutligen började jag arbeta med nutidskonst.

Läs mer

Mitt förhållande till Finlands kultur- och vetenskapsinstitut leder sitt ursprung från Rom på 1980-talet. Jag deltog i en kurs i konsthistoria som Jyväskylä universitet ordnade i Villa Lante år 1984. Kursen handlade om fornkristen och medeltida arkitektur och bildkonst. Själv forskade jag då i fornkristna täckta begravningsplatser, till exempel gamla Peterskyrkan. Senare har jag arbetat upprepade gånger vid Finlands Rom-institut som stipendiat och som lärare i konsthistoria.

Läs mer

Jag växte upp i en by där en del av invånarna haft sina rötter sedan hundratals år, medan en del av invånarna och deras familjer hade evakuerats från Karelen eller flyttat dit senare. Min mormors släkt kom också från Karelen. Frågor om identitet gjorde sig gällande för mig redan i barndomen, även om jag först i senare ålder började förstå dem bättre. Mina skolkamrater var barn till bland annat jordbrukare, arbetare och tjänstemän, och vissa bodde i barnhem eller var romer. I byn fanns också en uppfostringsanstalt, och i närheten av den kunde man se pojkar som bodde och arbetade där. Enligt min mening inverkade de varierande sociala bakgrunderna inte på relationerna mellan oss barn.

Läs mer

Jag arbetade i Helsingfors universitets huvudbyggnad i ett tjugotal år och under vissa hektiska perioder bodde jag nästan där. Jag lärde mig att gå i korridorerna om kvällarna utan att tända lamporna. Jag minns i synnerhet julimånaderna när universitetet var stängt och jag bara sällan mötte andra människor i huvudbyggnadens gamla sida.

Läs mer

Jag hoppas kunna göra mycket nytta, lära mig nya saker och nyttja mina kunskaper och färdigheter för att hjälpa andra. En särskilt viktig fråga för mig just nu är att främja konst och kultur, men jag vet att jag så småningom kommer att börja sakna undervisning och forskning. Dessutom skulle jag vilja lära mig spanska ordentligt och för övrigt också förbättra mina språkkunskaper.

Läs mer