Irja Seurujärvi-Kari
Dagens humanist

Irja Seurujärvi-Kari

Irja Seurujärvi-Kari är den enda lektorn och forskaren i samiska språket och kulturen i hela södra Finland. I början av sin karriär vid universitet inrättade hon en studiehelhet för sameforskning, Sámedutkan. Verket Johdatus saamentutkimukseen, som Seurujärvi-Kari var med och redigerade, publicerades år 1994 och gav en impuls till en helt ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning i Finland. Frågor om mänskliga rättigheter och urinvånare ligger Irja Seurujärvi-Kari varmt om hjärtat i hennes verksamhet på olika samhälleliga arenor.

Irja Seurujärvi-Kari

Irja Anneli Seurujärvi-Kari
21.11.1947, Utsjoki

Filosofie doktor 2012 (finsk-ugriska språk), Helsingfors universitet
Filosofie magister 1974 (engelsk filologi), Uleåborgs universitet

Lektor i samiska språket och kulturen 1986–, Helsingfors universitet
Forskare 1985–1986, Forskningscentralen för de inhemska språken
Rektor 1978–1985, Utsjoen saamelaislukio
Lektor i samiska språket 1976–1977, Uleåborgs universitet
Lektor i engelska och svenska 1974–1976, Ivalon peruskoulu

Forskningsteman
samerörelsen och urfolksrörelsen, urinvånarnas identitetspolitik och rättigheter, urinvånarnas etymologiska och ontologiska frågor, samiska språk, utrotningshotade språk och revitalisering av språk.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser:
Riddartecken av Finlands Vita Ros Orden, tilldelad av Republiken Finlands president 1998
Statens pris för informationsstpridning för verket The Saami – a cultural encyclopaedia 2005

Bild: Ulla Aikio-Puoskari
Text: Irja Seurujärvi-Kari, Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Flera ursprungsfolk bor i de områden som har världens rikaste biodiversitet. Därtill bebor ursprungsfolk 85 % av de områden på jorden som har pekats ut som skyddade områden. Genom att bevara dessa kan vi upprätthålla mångfalden i naturen och utöva en världsomfattande inverkan på klimatförhållandena.

Läs mer

I mitten av 1990-talet var mitt ambitiösa mål att anordna den internationella seminarieserien Rievttit–Rights som fokuserade på frågor kring ursprungsfolk, och till sist blev seminarieserien verklighet. Två av mina duktiga studenter i sameforskning var med och planerade det första seminariet.

Läs mer

Forskning ska vara objektiv och dess syfte är att hitta universella lagbundenheter. Men vem har rätten och makten att definiera vilken typ av forskning som är objektiv? Vem har makten att definiera ursprungsfolk och föra deras talan? Dessa frågor lyfts ständigt fram i olika situationer.

Läs mer