Heta Pyrhönen
Dagens humanist

Heta Pyrhönen

Heta Pyrhönen är professor i allmän litteraturvetenskap, men har särskilt forskat i engelskspråkig litteratur. Som forskare har Pyrhönen intresserat sig för både populärlitteratur och höglitteratur. På senaste tiden har hon också utvidgat sin forskning till filmer och television. Då Pyrhönen inte undervisar, forskar eller läser studenternas arbeten, tillbringar hon sin tid med att laga mat, förhöra sina barn på deras läxor eller hålla på med yoga.

Heta Pyrhönen

Heta Marjatta Pyrhönen
4.12.1960, Helsingfors

Filosofie magister 1989, filosofie licentiat 1994, filosofie doktor 1998 (allmän litteraturvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i allmän litteraturvetenskap 2000
Forskningsassistent, humanistiska fakulteten 1985–1986
Forskningsassistent, Finlands Akademi 1986
Assistent, Institutionen för allmän litteraturvetenskap, teatervetenskap och estetik (1989–1990, 1992, 1994)
Doktorand, doktorsskolan i litteratur och textualitet 1995–1997
Biträdande professor i allmän litteraturvetenskap 1997–1998

Forskningsteman
Populärlitteratur och däribland särskilt deckarlitteratur, kvinnolitteratur och kvinnliga författare, adaptationer, narratologi och psykoanalytisk litteraturforskning.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Maureen Cassidy
Text: Heta Pyrhönen (Kaija Hartikainen, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Min vetenskapliga produktion fokuseras huvudsakligen på forskning i engelskspråkig litteratur. Jag inledde min forskarkarriär med att forska i deckarlitteratur. Min avhandling Murder from an Academic Angle behandlar deckaren som ett forskningsobjekt inom den akademiska litteraturforskningen.

Läs mer