Henry Hedman
Dagens humanist

Henry Hedman

Henry Hedman har gått en lång väg för att bli universitetslärare i romani och romsk kultur. Han har tagit sig till Helsingfors universitet via handelsinstitutet i Riihimäki, ett kanadensiskt universitet och Institutet för de inhemska språken. Forskning och undervisning är hjärtesaker för Hedman, eftersom de ger honom möjlighet att fungera som förmedlare mellan romer och majoritetsbefolkningen. Hedman är också musiker och har gjort flera andliga soloskivor. Han uppträder fortfarande sporadiskt tillsammans med sin grupp på olika tillställningar i egenskap av gästtalare och sångartist.

Henry Hedman

Henry Matti Vihtori Hedman
8.3.1952, Riihimäki

Master of Religion Education 1994, Trinity Western University in Langley. British Columbia (B.C.)
Studier på studieprogrammet Bachelor of Theology  1977–1978. Christ for the Nations Institute in Dallas Texas
Merkonom 1971, handelsinstitutet i Riihimäki

Universitetslärare, romani och romsk kultur, Helsingfors universitet
Musiker, facklitterär författare, teolog och översättare

Forskare, Institutet för de inhemska språken 2002–2012
Verksamhetsledare, Romano Missio ry 1996–2000

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig aktivitet

Medlemskap och pris
Medlem i delegationen för romska ärenden 1986–, Social- och hälsovårdsministeriet
Medlem i  Auschwitz-Birkenau Foundation, Finlands representant utsedd av utrikesministeriet 2012–
Medlem i MG-S-Romin, en sakkunniggrupp inom Europeiska rådet 2002–2010
Pris beviljat av Utbildningsstyrelsen och delegationen för romska ärenden för utfört arbete för material om och undervisning i romani 2010
Årets Riihimäkibo 2001

Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Den romska befolkningen har en 500-årig historia i Finland. Under hela denna tid har romerna periodvis fått utstå kollektiva misstankar och kritik på grund av sin särart. Henry Hedman växte upp i Riihimäki där fadern hade gjort ett hårt arbete för att hans romska bakgrund skulle godkännas.

Läs mer

Henry Hedman arbetar som universitetslärare inom läroämnet romani och romsk kultur vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Läroämnet grundades 2012. Tidigare arbetade Hedman i tio år som forskare vid Institutet för de inhemska språken och före det i sex år som verksamhetsledare för den romska missionsföreningen Romano Missio ry.

Läs mer

Romerna är den största etniska minoriteten i Europa. Den uppskattas bestå av omkring 10–12 miljoner individer. Utanför Europa finns det stora romska minoriteter i bland annat Nord- och Sydamerika. I Finland finns det omkring 13 000 romer. Endast en tredjedel av dem talar flytande romani, vilket betyder att romani är…

Läs mer

Min dröm är att få min doktorsavhandling klar innan jag blir pensionär. Genom min forskning vill jag särskilt få reda på vad som händer med den romska kulturen i ett parförhållande där endast ena parten är rom. Jag hoppas få svar på om det finns fog för det allmänna påståendet om att sådana parförhållanden skulle förstöra den romska kulturen.

Läs mer