Helsingfors universitets ritsal
Dagens humanist

Helsingfors universitets ritsal

Helsingfors universitets ritsal är den äldsta offentliga läroanstalten som erbjuder konstundervisning i Finland. Ritsalen är en del av humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet och den har följt med universitetet sedan 1707. Många bemärkta personer inom den finländska konstvärlden har studerat eller undervisat vid Helsingfors universitets ritsal. I den här presentationen har vi valt följande tre personer att representera ritsalen: Magnus von Wright, Eero Järnefelt och Albert Edelfelt.

Helsingfors universitets ritsal

1678: En figurstickare blir anställd vid universitetet enkom för att illustrera dess publikationer.
1707: I Helsingfors ritsal inleds undervisning i teckning.
1708: Den första egentliga ritmästaren blir anställd vid Helsingfors universitets ritsal.
1828: Ritsalen flyttar till Helsingfors tillsammans med universitetet.
1834: En skild sal för teckning placeras i universitetets sidobyggnad på Fabiansgatan.
1845: Ritsalen är värd för den första konstutställningen i Finland.
1850-talet: Ritsalen måste avstå från sin undervisningssal och får i stället utrymmen i kapprummet vid solennitetssalen i universitetets huvudbyggnad.
1870: Ritsalen får nya utrymmen i universitetets laboratoriebyggnad som nyligen blivit färdig.
1880: Ritsalen flyttar till Riddarhuset.
1897: Ritsalen flyttar tillbaka till den utvidgade sidobyggnaden på Fabiansgatan.
1935–1937: Medan huvudbyggnaden utvidgas, placeras ritsalen i SKS (Finska litteratursällskapets) hus.
1956: Ritsalen flyttar till den översta våningen i universitetsbyggnaden Porthania.
1992: Ritsalen ansluts till den humanistiska fakulteten.

Bild: Mika Federley
Text: Tomas Sjöblom

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Den akademiska traditionen i Europa har innefattat flera olika konstarter. Utöver färdigheter i musik var också färdigheter i ritning och målning grundläggande för intelligentian under 1600- och 1700-talen. Den akademiska ritningstraditionen i Finland leder sitt ursprung från Kungliga Akademien i Åbo år 1678, då gravören och boktryckaren Daniel Medelplan blev anställd som figurstickare vid akademins boktryckeri med två tunnor säd i årslön.

Läs mer

Erik Nikolai Järnefelt föddes i Viborg i november 1863 i en förmögen familj och i en värld full av möjligheter. Hans föräldrar var nämligen senator, guvernör och generallöjtnant August Alexander Järnefelt och friherrinnan Elisabeth Clodt von Jürgensburg. Familjens mor umgicks i konstnärskretsar som bestod av bland annat Minna Canth, Juhani Aho och Jean Sibelius, och den unge Järnefelt var därmed omringad av mångskiftande konstnärsbegåvningar redan i sin barndom.

Läs mer

I juli 1854 föddes Albert Gustaf Aristides Edelfelt på Kiala gård i Borgå socken som sin familjs förstfödde son. Hans far Carl Albert Edelfelt tillhörde en adlad svensk militärsläkt och var länsarkitekt i Tavastland och senare ordförande för byggnadsstyrelsen. Modern Alexandra Augusta Brand var däremot en nationalistiskt sinnad amatörpoet som umgicks i samma kretsar som Johan Ludvig Runeberg.

Läs mer