Gabriel Sandu
Dagens humanist

Gabriel Sandu

Gabriel Sandu är professor i teoretisk filosofi. Efter att ha studerat ekonomi i Rumänien kom han till Finland 1978 och inledde sina studier i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet. Sandu blev entusiastisk över studier i filosofisk logik och intresserade sig också för rationellt tänkande och rationella handlingar. Dessa företeelser försöker han förstå med hjälp av logik och spelteori.

Gabriel Sandu

Gabriel Sandu
6.11.1954, Bukarest (Rumänien)

Filosofie magister 1984, filosofie doktor 1991, docent i teoretisk filosofi 1992, Helsingfors universitet
Master of Economics 1978, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Professor i teoretisk filosofi 1998– och läroämnesansvarig 2010–, Helsingfors universitet
Tf professor i filosofi 2007–2008, professor 2008–2009, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Forskarprofessor 2004–2007, International History, Philosophy and Science Teaching Group, Centre national de la recherche scientifique (http://www.cnrs.fr/index.php)
Prefekt för Institutionen för filosofi 2001–2003, Helsingfors universitet

Medlem i institutionsrådet för Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 2010–, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman
Språkfilosofi, logik, formell semantik, anaforer, sanningsteori

Priser och utmärkelser
Kommendörstecknet inom kultur, tilldelad av Rumäniens president 2015
Medlem i Academia Europaea
Medlem i Finska Vetenskapsakademien
Vice ordförande för Institut International de Philosophie

Bild: Gabriel Sandus hemarkiv
Text: Gabriel Sandu (Tomas Sjöblom, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jag blev djupt imponerad av Jaakko Hintikkas sätt att skilja mellan slutledning som grundar sig på strategiskt tänkande och slutledning som sker steg för steg och grundar sig på regler. Förhållandet mellan dessa två sätt att resonera kan lämpligast uppfattas med hjälp av spel: någon kanske behärskar reglerna i schack perfekt, men är trots allt en usel spelare. Denna fråga är dessutom förknippad med något som i synnerhet filosofer är intresserade av: människor bryter mot regler (normer) och agerar oförnuftigt också med hänsyn till dem. Vad ska man göra då?

Läs mer

De mest oförglömliga stunderna från min studietid är de filosofiska debatterna med Georg Henrik von Wright, Jaakko Hintikka, Erik Stenius och flera andra begåvade personer på läroämnets forskarseminarier. Jag upptäckte att man kan tillägna sig ett filosofiskt sätt att förstå saker antingen genom att undersöka problemet eller genom att ifrågasätta de konventionella uppfattningarna om grundbegrepp.

Läs mer

Jag var prefekt för Institutionen för filosofi under åren 2001–2003 då institutionen flyttade från Forsthuset till Brobergsterrassen. På grund av flytten måste jag vidga min yrkesfärdighet som filosof och planera arbetsrummens placering och inredning tillsammans med arkitekterna och den tekniska avdelningen. Det var en fin logistisk prestation av en logiker att få 55 filosofpersonligheter placerade i en ordning som alla kunde vara nöjda med.

Läs mer

Att arbeta i hjärtat av Paris vid toppforskningsenheten International History, Philosophy and Science Teaching Group (IHPST) var en underbar upplevelse, trots att jag måste dela ett sex kvadratmeter stort arbetsrum med två andra forskare – vi hade nämligen en fantastisk gemenskapsanda!

Läs mer