Elina Suomela-Härmä
Dagens humanist

Elina Suomela-Härmä

Professor emerita Elina Suomela-Härmä vid Helsingfors universitet är romanist. Efter sin disputation i fornfransk litteratur verkade hon bland annat som biträdande professor i franska språket vid Tammerfors universitet. År 1998 blev hon utnämnd till den första professorn i italiensk filologi vid Helsingfors universitet. Hon gick i pension år 2014.

Elina Suomela-Härmä

Helsingfors den 30 november 1946

Filosofie kandidat 1970, filosofie licentiat 1973 och filosofie doktor 1981, Helsingfors universitet

Tf lektor och tf assistent i romansk filologi vid Helsingfors universitet 1972–1981, assistent 1981–1986, docent 1984–1998; lektor 1987–1992, professor i italiensk filologi 1998–2014

Yngre forskare vid Finlands Akademi 1985–1987 och äldre forskare 2006–2007
Biträdande professor och professor i franska språket vid Tammerfors universitet 1992-1998; gästande biträdande professor i finska språket och kulturen vid Paris III universitet 1988-1991; biträdande professor i franska språket och medeltida litteraturen vid Paris VII universitet 1994-1996.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: Fransk medeltida litteratur, modern italiensk pragmatik och litteratur, italiensk-franska översättningar speciellt på 1500-talet.

Utmärkelsetecken och specialprestationer:
SVR R 1
Chevalier des Palmes Académiques (Frankrike)
Cavaliere dell’Ordine “Stella della Solidarietà italiana” (Italien)
Ordförande i Suomen italianopettajien yhdistys (Föreningen för Finlands lärare i italienska) 1980–1985
Ordförande i föreningen Helsingfors Dante Alighieri  1992–2008
Medlem i Suomen Tiedeakatemia 2002- (Finlands Vetenskapsakademi)
Styrelsemedlem i föreningen Società Internazionale di Linguistica e Filologia italiana 2006–2012, ordförande 2011–2012
Styrelsemedlem i Société des Anciens Textes français 2009-.

Texter: Elina Suomela-Härmä
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

 

Vid studier och publicering av handskrifter från tidigare sekler lär man känna skribenten, och det är ingen skillnad på om han är en av världshistoriens storheter eller en person som fallit i glömska. Ett kapitel för sig är att översättarna speciellt från fjärran tider lätt blir helt utan uppmärksamhet. Vi…

Läs mer

Under drygt tio år har jag haft en angenäm uppgift som medlem i en prisnämnd för ett italienskt litteraturpris. Italien är som känt litteraturprisernas förlovade land, och bakom kulisserna pågår kohandel om vinnarna med vilka medel som helst.

Läs mer

I sitt verk De vulgari eloquentia (ca 1303) funderade Dante Alighieri över vilket språk Gud kunde ha talat på med Adam. Själv är undertecknad mycket mer anspråkslöst intresserad av att få veta vem i Finland som var den första att uttrycka sig på italienska.

Läs mer