Elina Anttila
Dagens humanist

Elina Anttila

Elina Anttila, överdirektör för Finlands nationalmuseum, har arbetat vid Museiverket i halva sitt liv. Nu leder hon Finlands nationalmuseum och dess utställningar. Anttila hade ursprungligen för avsikt att bli språklärare, men hon fastnade för studier i konsthistoria. Anttila anser att publiken i framtiden kommer att spela en allt viktigare roll inom museibranschen i att avgöra vad som är relevant för museerna.

Elina Anttila

Anna Elina Anttila (f. Lähteenmäki)
11.4.1963, Helsingfors

Filosofie kandidat 1990 (konsthistoria, allmän historia) och filosofie doktor 2001 (konsthistoria), Helsingfors universitet

Överdirektör 2014–, Finlands nationalmuseum
Publikchef 2013–2014, Finlands nationalmuseum
Projektchef för Finlands nationalmuseums organisationsreform 2013, Museiverket
Stf överdirektör 2012, Finlands nationalmuseum
Avdelningsdirektör för utveckling av museibranschen och informationshantering 2011–2012, Museiverket
Överintendent för bildsamlingarna 2008–2011, Museiverket
Forskare 2001–2008, enheten för samlingar och forskning vid Finlands nationalmuseum
Forskare 1991–2001, Cygnaei galleri

Bild: Kristiina Mannikko
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Elina Anttila har haft en lång karriär i museibranschen. Redan under sin studietid arbetade hon på flera olika museer. Det var dock mer eller mindre en slump att Anttila började studera konsthistoria. – Först blev jag antagen vid universitetet för att studera tyska. Efter ett tag började jag sedan studera franska.

Läs mer

En av de centralaste uppgifterna för Finlands nationalmuseum är att vara oersättligt för samhället. Enligt nationalmuseets överdirektör Elina Anttila spelar museet en betydande roll i samhället och bär också ett stort ansvar för det. – Vi har endast ett nationalmuseum med riksomfattande samlingar. Våra samlingar ska vara sådana som man alltid kan förlita sig på. I en situation där det slår en att man inte längre har en uppfattning om vad Finland egentligen är, kan man finna landet på nytt i nationalmuseets samlingar.

Läs mer

Eftersom Finlands nationalmuseum är ett stort museum, har museet också goda förutsättningar att bilda internationella nätverk. Elina Anttila anser att det vore viktigt att ha flera internationella utställningar i Finland. – Vi försöker få internationella utställningar hit och har redan ingått avtal om några. När jag var yngre reste vi mycket utomlands och besökte museerna där. Det är trots allt inte alls så självklart att alla har en möjlighet att resa till Louvren eller British Museum.

Läs mer

Elina Anttila minns sin studietid vid Helsingfors universitet som en alldeles unik period. – Man kunde kanske säga att studietiden är en ganska egendomlig period i livet. Universitetsstudierna hänger dessutom samman med alla de oerhört stora förändringar som livsskedet medför – när man lämnar sitt barndomshem och börjar bygga ett eget liv.

Läs mer