Elias Lönnrot
Dagens humanist

Elias Lönnrot

På Kalevaladagen firas Elias Lönnrot, som är känd såväl för sina diktsamlingsresor som för Finlands nationalepos Kalevala. Lönnrot undertecknade och daterade företalet till första versionen av Kalevala, den så kallade gamla Kalevala, den 28 februari 1835. Lönnrot var en mångkunnig man som också gjorde sig bemärkt som läkare, tidningsman, forskare i och utvecklare av det finska språket samt författare och översättare av skön- och facklitteratur.

Elias Lönnrot

9.4.1802, Sammatti – 19.3.1884, Sammatti

Filosofie kandidat 1827, Kungliga Akademien i Åbo
Medicine kandidat 1830 och medicine doktor 1832, Kejserliga Alexanders-universitetet
Professor i finska språket och finsk litteratur 1853–1862, Kejserliga Alexanders-universitetet
Diktsamlings- och forskningsresor 1828–1844
Distriktsläkare i Kajana 1833–1843 och 1849–1854

Bild: Helsingin yliopistomuseo
Text: Kaarina Pitkänen-Heikkilä och Suvi Uotinen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen /Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Elias Lönnrot kom från en sydfinsk hantverkarfamilj och även under sina år som runosångssamlare och läkare tillbringade han tid och arbetade bland folket. Hans brevväxling speciellt från tiden i Kajana genomsyras av en stor oro över finska bönders brist på bildning och mental utveckling samt deras vidskeplighet och dryckenskap. Hans…

Läs mer

Elias Lönnrot lärde sig svenska först i skolan men han blev försvenskad till den grad att han använde språket i stor utsträckning i sina personliga brev, som språk i sin dagbok och som sitt hemspråk under sina sista levnadsår. Lönnrot motsatte sig inte användningen av svenska i Finland, fastän han…

Läs mer

År 1832 hade Frenckells förlag bett Elias Lönnrot att utarbeta en läkarbok på finska. Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri (Läkarbok för finska bönder) kom ut år 1839. Den baserade sig på Carl Nordblads svenskspråkiga Sundhets-Lärobok för menige Man. I förordet skrev Lönnrot att Koti-Lääkäri är gjord ”ibland genom att översätta till…

Läs mer

Elias Lönnrot hade under sin tid som huvudredaktör på tidningen Oulun Wiikko-Sanomat skrivit råd och rön till folket i bland annat tingsförfarande ”Neuvoja talonpoikaiselle kansalle oikeuden hakemisessa ja keräjän käymisessä” (Råd för bondefolket i att söka rätt och i förfarande i tingsrätten). En fortsättning på detta arbete utgjorde den…

Läs mer

Studier och arbete

1814–1815, studier vid Ekenäs pedagogi

1816–1818, studier i Åbo katedralskola

1822 skrev sig in vid Kungliga Akademien i Åbo

1827 magisterdisputation "De Väinämöine priscorum fennorum numine", filosofie kandidats examen, Kungliga Akademien i Åbo

1828 började studera medicin vid Kejserliga Alexanders Universitetet

1830 medicine kandidat

1832 medicine doktorsavhandling…

Läs mer