Takaisin

Lieven Ameel

9.11.1978, Hasselt (Belgia)

Filosofian tohtori 2013 (kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuus), Helsingin yliopisto & JLU Giessen (Saksa)
Filosofian maisteri 2006 (suomen kieli ja kulttuuri), Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri 2000 (englantilainen ja hollantilainen filologia), Gentin yliopisto

Tutkijatohtori 2013–2016,  Helsingin yliopisto (Ehrnroothin säätiön ja Koneen säätiön rahoituksella)
Tohtorikoulutettava 2008–2013, Helsingin yliopisto
Kääntäjä ja opettaja 2001-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Keskeiset tutkimusteemat: Kaupunki kirjallisuudessa, parkour, kerronnallinen kaupunkisuunnittelu

Helsinki Literature and the City Network -verkoston perustaja ja koordinaattori
Kaupunkitutkimuksen seuran hallituksen jäsen

Tekstit: Lieven Ameel (toim. Tomas Sjöblom)
Kääntäjä: Tomas Sjöblom

Kirjallisuuden kaupunkia etsimässä

Lieven Ameelia on pitkään kiinnostanut erityisesti urbaanin tilan kokemukset sekä se, kuinka näitä kokemuksia esitetään kirjallisuudessa. Tämän teeman yhdistäminen omaan kiinnostukseen Helsinkiä kohtaan johti väitöskirjaan, jossa hän tutki kaupunkikokemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa vuosilta 1890–1940. Erityishuomion kohteena olivat henkilöhahmojen kokemukset sekä liikkumisen kuvaukset kaupunkitilassa.

Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa Helsinki ja sen kirjallisuus ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Taustalla on ajatus suomalaisen kaunokirjallisuuden hitaasta siirtymisestä metsästä kaupunkiin ja kaupunkimaiseman myöhäisestä tulemisesta kirjallisuuteen. Kirjallista Helsinkiä on pitkään pidetty eräänlaisena Tuhkimona, nuorena tyttönä vailla ansiokasta historiaa, ainaisena nousukkaana. Ameelin väitöskirja osoittaa, että kaupunkikuvaukset ovat olleet voimakkaasti esillä suomenkielisessä proosakirjallisuudessa aina sen alkuvuosikymmenistä lähtien. Jo vuosisadan vaihteen Helsinki-kirjallisuudesta löytyy rikas ja monipuolinen kaupunkikokemusten kirjo.

Lieven Ameelin väitöstutkimuksen aineisto koostuu yli kuudestakymmenestä romaanista, novellikokoelmasta ja yksittäisestä novellista. Osa analysoiduista Helsinki-teoksista on tähän asti jäänyt vaille huomiota, ja tutkimus avaa uusia näkökulmia myös tunnetumpaan kirjallisuuteen. Ameelin väitöskirjan pohjalta Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi vertaisarvioidun monografian Helsinki in Early Twentieth-Century Literature (2014). Se on tähän mennessä ainoa akateeminen monografia, joka käsittelee Helsinkiä suomenkielisessä kirjallisuudessa.

Ameelin väitöskirjassa esiin nousevalla Helsinki-kuvalla on monia kiinnostavia seurauksia. Se tuo uusia näkökulmia unohdettuihin Helsinki-kuvaajiin, mutta myös kanonisoituihin kirjailijoihin kuten vaikkapa Eino Leinoon, jonka laajaa Helsinki-aiheista romaanituotantoa on tähän asti tutkittu vähän. Väitöskirja luo monipuolisen pohjan tuleville tutkimuksille Helsinkiin liitetyistä mielikuvista ja kokemuksista niin kirjallisuudessa, kaupunkisuunnittelussa, kuin kaupunkilaisten omissa tarinoissa.

Lieven Ameelin väitöskirja Moved by the City. Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889–1941 on elektronisena julkaisuna luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lieven Ameel esiintyi Kaisa-talon alumnitilan avajaisissa 14.4.2014. Kuva: Linda Tammisto.​
Lieven Ameel esiintyi Kaisa-talon alumnitilan avajaisissa 14.4.2014. Kuva: Linda Tammisto.​

 

Takaisin