Takaisin

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Kolumbia

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1989 (Suomen ja Pohjoismaiden historia), Helsingin yliopisto

Euroopan historian professori 2005-, Helsingin yliopisto

Kulosaaren Kotiseutusäätiön tutkija 1983–1988, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiantutkija 1989–1995 ja 1996–2002 ja Helsingin kaupungin historiantutkija 2005. Lisäksi historian dosentti 1994-, Helsingin yliopisto.

Sivutoimia mm. Mannerheim-museon intendentti 1982–1991, SITRA projektisihteeri 1987–1989 ja Tasavallan presidentin puolison Eeva Ahtisaaren avustaja 1996–2000. Suomen kulttuurihistoria I-V -julkaisun päätoimittaja 1998–2004 ja Tiedepolitiikka -lehden päätoimittaja 2003–2006.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tekstit: Laura Kolbe, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Sivistyneistön rooli ja koulutuksen tehtävä

Professori Laura Kolbe kuvailee itseään humanistiksi ja tietouskovaiseksi. Hän on vakuuttunut siitä, että ihmisillä on halu oppia ja tietää lisää sekä tehdä hyvää lähiympäristössään. Ajattelutapa voi tuntua naiivilta, mutta Kolben mukaan tiedon avulla on Suomessa tuotettu nykyaikaa, siihen liittyvää osaamista, inhimillisyyttä sekä toiminnan varmuutta.

Uuden tiedon tuottaminen ja täten vanhan päivittäminen on Kolbelle avainasemassa niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Tietojen jatkuva uudelleenarvioiminen ja kriittisten, niin moraalisten kuin eettistenkin, kysymysten esittäminen edellyttää Kolben mukaan korkeatasoista ja avointa opetusjärjestelmää, jossa opiskelijat ja opettajat pääsevät vuorovaikutukseen keskenään.

Laura Kolbelle Suomen historia näyttäytyy lukemisen ja oppimisen, kirjojen ja sivistyksen historiana. Hän uskoo vahvasti, että peruslukutaidon ja koulutuksellisen tasa-arvon varassa mennään kohti tulevaisuutta. Nykypäivän avainsanana on "innovaatio", mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan niin sosiaalisia taitoja, joustavaa mielenlaatua kuin kykyä sopeutua muutoksiin. Kolbe rohkaiseekin ylioppilaita heittäytymiseen ja riskien ottamiseen:

Siinä on ollut suomalaisen menestymisen avain.

Luottamus on hänelle yhteiskunnallisen vakauden perusta. Sosiaalinen pääoma kasvaa vastavuoroisuudesta. Koulujärjestelmä on itseisarvo ja professori Kolbe haluaakin kehittää koulutuksen kaikkia tasoja. Peruskoulun vahvalla perustalla on helppo korkeakouluissa ja yliopistossa tähdätä korkealle: toki yhteisöllisyydestä tinkimättä.

Laura Kolbe historian opiskelijoiden kanssa opintomatkalla Israelissa keväällä 2014. Kuva Laura Kolben yksityisarkistosta.​
Laura Kolbe historian opiskelijoiden kanssa opintomatkalla Israelissa keväällä 2014. Kuva Laura Kolben yksityisarkistosta.​

 

Takaisin