Ulla Tiililä
Päivän humanisti

Ulla Tiililä

Ulla Tiililä on virkakielityön moniottelija. Hän kouluttaa ja konsultoi virastoissa, mutta tekee työtä myös kulisseissa hallinnon kehittämisen parissa. Uusia sisältöjä − ja usein innovaatioita − työhön tulee sekä omasta tutkimuksesta että eri alojen opinnäytteiden ohjaamisesta. Tiililä on lisäksi aktiivinen tieteen popularisoija.

Ulla Tiililä

Ulla Marika Elisabeth Tiililä
7.7.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1993 ja filosofian tohtori 2007 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston dosentti 2014

Erityisasiantuntija ja tutkija 2005-, Kotimaisten kielten keskus
Lisäksi määräaikaisena tuntityöntekijänä, tutkimusapulaisena, (erikois)tutkijana ja kouluttajana 1989–2005, Kotimaisten kielten keskus

Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen
Virittäjän toimitusneuvoston jäsen
Langnetin ohjaajapoolin jäsen
VM:n Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä 2013−2014
OKM:n virkakielityöryhmässä 2013
STM:n vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen ryhmässä 2013

Tutkimusteemoissa yhdistyy genretutkimus ja virkakielen tutkimus
Vetäjänä seuraavissa Kotuksen hankkeissa: Tekstualisoituva julkishallinto; Perustelut päätöksissä sekä Ideaalikieli ja kirjoittamisen käytännöt.

Palkinnot ja erityissaavutukset
Afinlandia-palkinto parhaasta soveltavan kielitieteen alueen väitöskirjatyöstä vuosilta 2004–2007
August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto 2008
Kotikielen Seuran E. A. Saarimaan rahaston lautakun­nan stipendi kielenhuol­toa käsittelevistä artikke­leista 1994

Tekstit: Ulla Tiililä (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Virkakielityö Kotimaisten kielten keskuksessa on ennen kaikkea yhteiskunnallista vaikuttamista. Se vaatii paitsi kielenkäytön myös hallinnon toiminnan tuntemista sekä verkostoitumista ja erilaista sidosryhmätyötä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin sekä toimintamme tavoite että sen keino.

Lue lisää

Tutkijana koen olevan pikemminkin kielenkäytön kuin kielen tutkija. Olen erikoistunut tekstintutkimukseen ja kirjoitettuihin viranomaisteksteihin, joita olen katsonut muun muassa dialogin näkökulmasta. En ole koskaan sisäistänyt vuorovaikutuksen tutkimusta vain suullisen vuorovaikutuksen alueeksi.

Lue lisää

Jos minulta kysytään parasta muistoa yliopistosta, ylitse muun mieleeni tulevat Auli Hakulisen luennot ja muu häneltä saatu oppi ja ohjaus. Parhaat muistot koskevat siis yliopiston älyllistä antia, oivalluksen ja inspiraation lähteitä. Hakulinen on onnistunut vaikuttamaan jokaisella kurssilla, johon olen osallistunut.

Lue lisää

Viranomaiset lähettävät kansalaisille vuosittain miljoonia erilaisia päätöksiä, kuten tuki- ja eläkepäätöksiä. Tällaisia tekstejä ei tehdä inspiraation varassa, vaan niiden tuotanto on pitkälti automatisoitu: tekstit koostetaan tietojärjestelmiin syötetyistä vakioteksteistä, joita voi olla jopa satoja yhtä etuutta kohden. Artikkelissa lisätietoa aiheesta ja videotallenne Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen -seminaarista.

Lue lisää