Kimmo Koskenniemi
Päivän humanisti

Kimmo Koskenniemi

Emeritusprofessori Kimmo Koskenniemi aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa 1960-luvun lopulla matematiikan parissa. Tietojenkäsittelyyn ja ohjelmointiin viehättynyt Koskenniemi siirtyi yliopiston laskentakeskukselta 1980-luvulla humanistien pariin tavoitteenaan yleisen kielitieteen ja tietojenkäsittelyopin yhdistäminen. Sanamuotojen tunnistamiseen käytettävän ns. morfologisen kaksitasomallin kehittänyt Koskenniemi toimi yli kahden vuosikymmenen ajan tietokonelingvistiikan ja kieliteknologian professorina.

Kimmo Koskenniemi

Kimmo Matti Koskenniemi
7.9.1945, Jyväskylä

FK 1967 (matematiikka), FL 1983 (yleinen kielitiede ja tietojenkäsittelyoppi), FT 1984 (yleinen kielitiede) Helsingin yliopisto

Tietokonelingvistiikan / kieliteknologian professori 1991–2012, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian vanhempi tutkija 1985–1990, Helsingin yliopisto
ATK-erikoistutkija 1981–1984, Suomen Akatemia / Helsingin yliopisto
Matemaatikko, jaostopäällikkö ja assistentti 1967–1980, Helsingin yliopiston laskentakeskus

Tutkimusteemat:
Automaattinen morfologinen analyysi eli sananmuotojen tunnistaminen ja siihen liittyvien menetelmien soveltaminen historialliseen kielitieteeseen sekä murteellisiin, vanhoihin tai muuten vaihtelua sisältäviin kielimuotoihin.

Julkaisutoiminta

Teksti: Kimmo Koskenniemi (Olli Siitonen, toim.)

Koulussa pidin matematiikasta ja fysiikasta, ehkä erinomaisen opettajani Erkki J. Rosenbergin ansiosta. Matematiikan opiskelu oli minulle luonnollinen valinta ja sain perustutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa. Tietojenkäsittely oli uutta ja menin myös ohjelmointikurssille, jolla tein ensimmäisen tietokoneohjelmani.

Lue lisää

Pian valmistuttuani sain työpaikan silloisesta Yliopiston laskentakeskuksesta matemaatikkona. Ratkaisimme siellä väitöskirjantekijöiden kaikenlaisia, mutta useimmiten tilastollisia ongelmia. Teimme pitkiä päiviä, emmekä laskeneet tunteja. Hupinamme olivat kahvikeskustelut, jotka laajenivat muunkinlaisiin ongelmiin.

Lue lisää

Siirryttyäni humanistien puolelle ja saatuani siellä oppituolin minut valittiin kai aiemman tietojenkäsittelytaustani perusteella ensin yliopiston laskentakeskuksen johtokuntaan ja sittemmin yliopiston tietohallintoryhmään puheenjohtajaksi (1996–1998) ja jäseneksi (1998–2000). Osakseni tuli ehdottaa yliopistolle tietohallintostrategiaa ja tietotekniikan palveluiden uudelleen organisointia.

Lue lisää

Teimme 1980-luvun alkupuolella yliopiston tutkimushankkeiden puitteissa yhteistyötä kaupallisten yritysten kanssa. Tätä kautta saatiin merkittävästi lisärahoitusta tutkimukselle. Keskushallinto ei siinä vaiheessa pitänyt mahdollisena, että yliopisto itsessään olisi harrastanut mitään kaupallista toimintaa. Tämän vuoksi perustimme yhdessä Fred Karlssonin kanssa vuonna 1986 erillisen Lingsoft-nimisen firman.

Lue lisää

Haasteenani on kuvata kielten äännevaihteluita mahdollisimman yksinkertaisella, helposti hahmotettavalla, mutta yleispätevällä menetelmällä. Äännevaihteluita esiintyy sanojen taivutuksessa monissa kielissä, suomessa esimerkiksi rata ~ radoilla ilmentää astevaihtelua t~d sekä vokaalivaihtelua a~o.

Lue lisää