Juha Siltala
Päivän humanisti

Juha Siltala

Suomen historian professori Juha Siltalan psykohistoriallinen harrastus lähti 1980-luvulla liikkeelle psykoanalyyttisesta perinteestä, mutta on laajentunut vuosien varrella sosiaalipsykologian, aivotutkimuksen, evoluutiopsykologian ja taloudellisen käyttäytymistieteen suuntaan. Näkökulmista riippumatta Siltalan tavoitteena on tutkimuksissaan luoda synteesiä ihmisten ja yhteiskuntien toimintaperiaatteista historian valossa.

Juha Siltala

Juha Heikki Siltala
25.11.1957

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1985 (Suomen historia), Helsingin yliopisto
Historian dosentti 1990–, Helsingin yliopisto
Kulttuurihistorian dosentti 1995–, Turun yliopisto

Suomen historian professori 1997–, Helsingin yliopisto
Tutkija 1985–1997, Suomen Akatemia

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tieteellisten seurojen jäsenyydet
Suomen Historiallinen Seura
Suomalainen Tiedeakatemia
Association for Psychoanalytic Study of Culture & Society
International Society for Political Psychology
European Human Behavior and Evolution Association, Capitalism, State and Society -tutkimusverkosto

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1993
MTV;n kulttuuripalkinto 1993
Tieteentekijöiden liiton vuoden tutkijan palkinto 1998
Väinö Tannerin säätiön palkinto 2000
Kirkon tiedonjulkistamispalkinto 2004
Suomen sosiaalifoorumin tunnustuspalkinto 2005
Naistoimittajien yhdistyksen palkinto 2005
Suomalaisen tiedeakatemian jäsenyys 2014

Kuva: Eetu Sillanpää, WSOY
Tekstit: Juha Siltala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Koska olin väitellyt Suomen historiasta, koko ajan karttuvan ja muuttuvan ”biososiaalisen synteesin” kulloinenkin sovellutusala oli löydettävä sen piiristä. Suomalaisen ahdistuksenkäsittelyn historiallisia solmukohtia avaava ”trilogia” Suomalainen ahdistus. Huoli sielun pelastuksesta (1992), Valkoisen äidin pojat. Siveellisyys ja sen varjot kansallisessa projektissa (1999) ja Sisällissodan psykohistoria (2009) ei vertaa Suomea muihin maihin eikä varsinkaan kerro mitään kansanluonteesta.

Lue lisää

Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan (1994) oli trilogian neljäs osa, kahdessa vuodessa syntynyt välityö miesten elämäkerta-aineistosta yhdistettynä populaarikulttuurin analyysiin ja lehtikirjoitteluun, taustana syvin lama-Suomi. Keskeinen näkemys kantaa ajankohdan yli: miehen kunnia uhkaa sortua häpeään, jos hän ei pärjää. Häpeä ulottuu miehisyyteen eikä rajoitu työmenestykseen tai muuhun ulkoiseen. Mies…

Lue lisää

Pitkäaikaiset teemani keskiluokan nousun tuottamasta yhteiskuntien rauhoittumisessa ja yksilöitymisestä kytkeytyvät nykyiseen aiheeseeni, länsimaisen keskiluokan heikkenemiseen ja yksilöiden sopeutumiskeinoihin sen edessä. Ne voivat vaihdella entistä kovemmasta kilpailemisesta poliittisiin protesteihin ja koalitionmuodostukseen, masentumisesta vetäytymiseen vaihtoehtoisille pelikentille.

Lue lisää