Johan Richard Danielson-Kalmari
Päivän humanisti

Johan Richard Danielson-Kalmari

Professori J. R. Danielson-Kalmari oli suomalaisen politiikan ja historiantutkimuksen ”sankari”. Hän navigoi politiikan kärjessä ja osallistui akateemisen historiankirjoituksen kehittämiseen hakemalla vaikutteita etenkin saksalaisesta historiankirjoituksesta. 1900-luvun alkuvuosina hän puolusti Suomen suuriruhtinaskunnan asemaa autonomisena osana Venäjän valtakuntaa ja saavutti näin suosiota suomalaisten piirien lisäksi kansainvälisillä areenoilla.

Johan Richard Danielson-Kalmari

Johan Richard Danielson-Kalmari (alkup. Danielson)
7.5.1853, Hauho - 23.5.1933 Helsinki

Filosofian kandidaatti 1876 ja filosofian lisensiaatti 1878, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Professori 1880–1913, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston vt. sijaiskansleri 1903–1906, senaattori 1908–1909, Turun suomalaisen yliopiston kansleri 1921–1926. Lisäksi Historiallisen yhdistyksen perustajajäsen, Hämäläis-osakunnan inspehtori 1886–1903 ja dosentti 1878-, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto.

Kuva: Museovirasto. Kuvaaja: Daniel Nyblin.
Tekstit: Tero Juutilainen

1800-luvun loppupuoli muistetaan vahvana kielipoliittisena aikakautena, jolloin ruotsinkielen ja suomenkielen kannattajat kilpailivat monella eri tavalla. Tilanne oli lähtenyt liikkeelle jo Venäjän erotettua Suomen Ruotsista, mutta kansallisromantismin ja nationalismin nostaessa päätään Runebergin, Snellmanin ja Lönnrotin johdolla, yhteentörmäys oli odotettavissa. Johan Richard Danielson varttui teini-ikäisenä Suomessa, jossa suomalaisille oli jo "rakennettu menneisyys".

Lue lisää
  • Bidrag till en framställning af Englands socialpolitik och ekonomisk-sociala utveckling under XIII–XVI århundradet. Helsinki, 1880.
  • Die nordische Frage in den Jahren 1746–1751: mit einer Darstellung russisch-schwedisch-finnischen Beziehungen 1740–1743. Helsinki, 1888.
  • Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan: K. Ordinin "Suomen valloitus" nimisen teoksen johdosta. Porvoo: WSOY, 1890.
  • Finlands förening med
Lue lisää