Johan Jakob Tikkanen
Päivän humanisti

Johan Jakob Tikkanen

Maamme ensimmäistä taidehistorian professoria, Johan Jakob Tikkasta on luonnehdittu karismaattiseksi, henkeväksi, epäkonventionaaliseksi ja etelämaalaisen eloisaksi luennoitsijaksi, jonka opetus tunkeutui paitsi kuulijan mieleen myös tämän sydämeen.

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsinki – 20.6.1930, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1880 ja filosofian lisensiaatti 1884, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja taidehistorian dosentti 1884–1897, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian ylimääräinen professori 1897–1920 ja varsinainen professori 1920–1926, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto (Helsingin yliopisto 1919–)
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden vt. professori 1901 ja 1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman esimies 1898–1926 ja piirustussalin esimies 1908–1926
Suomen Taideyhdistyksen sihteeri 1892–1920, puheenjohtaja 1920–1922
Suomen Taideakatemian varapuheenjohtaja 1922–1924
Ateneumin ystävät -yhdistyksen varapuheenjohtaja 1919–1920 ja puheenjohtaja 1920–1926
Valtion kuvataiteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja 1918–1923

Palkintoja ja erityisansioita
Helsingin yliopiston edustaja Bolognan yliopiston 800-vuotisjuhlassa 1888
Suomen Tiedeseuran jäsenyys 1901
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinto 1911
Rooman taidehistorian kansainvälisen kongressin Comitato di Patrocinion jäsen 1911
Taidehistorian kansainvälisten kongressien pysyvän komitean jäsenyys 1912
Suomen Tiedeseuran palkinto 1914

Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Johan Jakob Tikkanen nimitettiin taidehistorian ja estetiikan dosentiksi vuonna 1884, samana vuonna kun hän väitteli aiheesta Der malerische Styl Giotto’s – Versuch zu einer Charakteristik desselben. Se oli ensimmäinen puhtaasti muotoanalyyttinen tutkimus italialaisen mestarin, Giotton, tuotannosta.

Lue lisää

Fennomaanit eivät puolustaneet ainoastaan kieltä, vaan kansallista kulttuuria paljon laajemmassa mielessä. Tiettävästi ainoa aikalaiskirjoittaja, joka syytti Johan Jakob Tikkasta ruotsinmieliseksi, oli hänen oppilaansa Ludvig Wennervirta vuonna 1933 julkaisemassaan muistokirjoituksessa. Paremmin kuin ruotsinkielisyyteen, syytös saattoi lopulta liittyä siihen, ettei Tikkanen tutkijana ja opettajana keskittynyt suomalaiseen taiteeseen. Hän oli nimittäin alusta lähtien kiinnostunut taiteen historiasta kokonaisuudessaan.

Lue lisää

Uransa alussa Johan Jakob Tikkanen antoi opetusta vain ruotsiksi, koska siitä oli niin koti- kuin koulutuskielenä muodostunut hänen varsinainen äidinkielensä, ja hän osasi sitä selvästi suomea paremmin. Vuoden 1894 alussa oli annettu asetus, jonka mukaan Helsingin yliopiston opettajien oli osoitettava kykynsä suullisesti ja kirjallisesti käyttää suomen kieltä, ja Tikkanen suoritti julkisen kielikokeen henkilökohtaiseen professuuriinsa liittyen vuonna 1896. Suomeksi luennoiminen tuotti kuitenkin vaikeuksia, ja koska kieliasetus ei varsinaisesti pakottanut opettamaan suomeksi, hän monien muiden ruotsinkielisten opettajien tavoin lykkäsi sen aloittamista ryhtyen siihen vasta vuonna 1907. Lukuvuodesta 1909–1910 lähtien hän opetti yhtä paljon molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lue lisää

Taidehistorian opetuskäyttöön hankittiin 1800-luvulla paitsi valokuvia ja planssiteoksia, myös merkittävä kokoelma antiikin ja renessanssin taideteosten kipsikopioita. Järjestelmällisen veistokuvakokoelman keräämisen oli aloittanut jo C. G. Estlander vuonna 1869 lähinnä antiikkiin liittyen. Kun kokoelmaa 1880-luvulla laajennettiin renessanssin taideteosten kopioilla, vastuu hankinnoista jäi Johan Jakob Tikkaselle.

Lue lisää

1800-luvun lopun Eurooppa oli monella tapaa avoin kulttuuriympäristö – myös suomalaille. Tutkijat matkustivat paljon ja Johan Jakob Tikkasen kirjeenvaihdon pohjalta ei voi välttyä sellaiselta tunteelta, että kaikki pätevät tutkijat tunsivat tai ainakin tiesivät toisensa. Taidehistoria akateemisena tieteenalana oli tosin vielä suhteellisen pieni – vastasyntynyt – eikä aktiivisten toimijoiden määrä ollut kansainvälisestikään ajatellen suuri.

Lue lisää

Johanna Vakkari on kirjoittanut tutkimuksissaan J. J. Tikkasen nuoruusvuosista ja valinnasta kuvataiteen ja taidehistorian välillä, Tikkasesta taidehistorian opettajana ja kansainvälisenä tutkijana sekä hänen arkistostaan. Näissä artikkeleissa Tikkasta on tarkasteltu hänen oman aikansa taiteen ja tieteen kontekstissa.

Lue lisää