Anna-Leena Siikala
Päivän humanisti

Anna-Leena Siikala

Akateemikko Anna-Leena Siikala on suullisten perinteiden ja uskontojen tutkija. Hänen maantieteellisesti ja historiallisesti laajalla liikkuvat teoksensa käsittelevät folkloristiikan, etnografian ja uskontoantropologian ongelmia. Kenttätyötä hän on tehnyt sekä Suomessa ja Cookin saarilla Polynesiassa että Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen, udmurttien, komien ja Siperian hantien, keskuudessa. Siikala katsoo, että pienet laitokset ovat yliopistolle tärkeitä voimavaroja siinä missä suuretkin.

Anna-Leena Siikala

Anna-Leena Siikala (ent. Kuusi, o.s. Aarnisalo)
1.1.1943, Helsinki – 27.2.2016

Filosofian maisteri (folkloristiikka) 1968, lisensiaatti 1970, tohtori 1978, Helsingin yliopisto

Akatemiaprofessori 1999–2004, Suomen Akatemia
Folkloristiikan professori 1995–2007, Helsingin yliopisto
Perinteentutkimuksen professori 1988–1995, Joensuun yliopisto
Vanhempi tutkija 1986–1988, Valtion humanistinen toimikunta
Folkloristiikan ja uskontotieteen vs. professori 1979–1982, Turun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat
Rituaalit, mytologia, suullinen kerronta, kalevalamittainen runous, perinteen uudistuminen ja poliittinen käyttö globaalijärjestelmän reuna-alueilla

Palkinnot ja erityissaavutukset
Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedekustantajain liiton vuoden tiedekirjan palkinto 2014
Tieteen akateemikko 2009
Kalevalaseuran palkinto arvokkaasta tieteellisestä työstä 2007
Suomen Leijonan komentaja 2006
Kunniajäsen: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004, Suomalainen Tiedeakatemia 2008 ja Kalevalaseura 2011
Kunniatohtori: Joensuun yliopisto 2004, Tarton yliopisto 2008 ja Turun yliopisto 2009
Jenny ja Antti Wihurin säätiön kunniapalkinto 2004
Unkarin Etnografian Seuran kunniatohtori 2000
Suomen valkoisen ruusun 1 lk:n ritari 1999
Udmurtian valtionyliopiston kunniaprofessori 1998
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinnot tieteellisestä työstä 1979, 1992 ja 1994

Kuva: Sakari Majantie
Tekstit: Anna-Leena Siikala (Tomas Sjöblom, toim.)

Arkistoaineistojen tutkiminen tuntui minusta sulkevan tien ihmisten varassa liikkuvaan elävään perinteeseen. Kun 1970-luvulla pyysin päästä Siperiaan shamanismia tutkimaan, vastattiin että shamaanit ovat jo kuolleet enkä minäkään pääse Uralin taakse ennen kuin tundralla on hotelleja.

Lue lisää

Suomalaisille kalevalainen runous on mielikuvien maailma, josta on etsitty sekä yksilöiden ja taiteen että kansakunnan kulttuuriperustaa. Elias Lönnrotin luomasta Kalevalasta on itse asiassa tullut suomalaisuuden symboli, jonka arvoa eivät vuodet ole vähentäneet.

Lue lisää

Kenttätyömatkat ja monet kauaskin suuntautuneet luentomatkat osoittivat, että omaa kulttuuriaan tutkivat nuoret tarvitsevat koulutusta Suomen tapaisessa maassa. Anna-Leena Siikala on pyrkinyt jatkuvasti edistämään nuorten suomalais-ugrilaisten jatko-opintoja hankkimalla heille stipendejä Suomessa opiskelua varten.

Lue lisää