Zacharias Topelius
Dagens humanist

Zacharias Topelius

Zacharias Topelius är idag ihågkommen främst som en blid sagofarbror och som barnens vän. Bakom bilden av en gammal försynt man döljer sig andra porträtt: ung ambitiös journalist, diktare, skönlitterär experimentator och skicklig popularisator av historia. Hans betydelse för den finländska historiesynens framväxt är svår att överskatta.

Zacharias Topelius

Zacharias Topelius
14.1.1818, Nykarleby – 12.3.1898, Sibbo

Filosofie kandidat, magister 1840, licentiat 1844, doktor 1847, Kejserliga Alexanders-universitetet

Rektor 1875–1878, Kejserliga Alexanders-universitetet
E.o. professor i Finlands historia 1854–1863, professor i Finlands, Rysslands och Nordens historia 1863–1875, Kejserliga Alexanders-universitetet
E.o. amanuens 1846–1850, Universitetets bibliotek

Redaktör 1842–1860, Helsingfors Tidningar

Författare

Alfabetiskt register över Zacharias Topelius verk

Hedersbetygelser
Statsråds titel 1878
Riddare av S:t Anneordens andra klass 1877
Hedersmedlem av Finska Litteratursällskapet och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Bild: Helsingfors stadsmuseum
Text: Eliel Kilpelä (Tomas Sjöblom, red.)

Zacharias Topelius anställdes för att redigera Helsingfors Tidningar i december 1841 mot en lön på 200 rubel silver i året. Summan var inte stor, särskilt som han skulle avlöna sin egen sommarvikarie.

Läs mer

I samband med kejsar Nikolaj I:s Helsingforsbesök i mars 1854 utnämndes Zacharias Topelius till extra ordinarie professor i Finlands historia. Utnämningen var både oväntad och exceptionell. Oväntad eftersom Topelius inte hade ansökt om tjänsten och exceptionell emedan den skräddarsytts enkom för honom.

Läs mer

Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) är en fritt tillgänglig digital utgåva som utges av Svenska litteratursällskapet i Finland, på adressen topelius.fi . För första gången kommer Zacharias Topelius hela författarskap, både tryckt och otryckt material, att finnas tillgängligt i digital och sökbar form.

Läs mer

Många av bland annat finländarnas mest älskade julsånger är kompositioner baserade på Zacharias Topelius dikter. Bland dessa finns t.ex. Sparven om julmorgonen och psalmen Giv mig ej glans. I artikeln har vi samlat några tolkningar av kompositioner baserade på Topelius poesi.

Läs mer