Tuomas Lehtonen
Dagens humanist

Tuomas Lehtonen

Nyfikenhet har fört Tuomas Lehtonen från forskning om medeltiden till ledningen av Finska Litteratursällskapet. Han är intresserad av all mänsklig verksamhet från satirdiktning till god administration. Det är spännande att balansera mellan olika uppgifter, samarbeta och skapa förutsättningar för forskning för andra. Utöver sin huvudsyssla forskar Lehtonen för närvarande i förhållandet mellan muntlig och skriftlig kultur på 1500-talet.

Tuomas Lehtonen

Tuomas Martti Samuel Lehtonen
8.1.1960, Helsingfors

Filosofie kandidat (FM) 1987 (allmän historia), filosofie licentiat 1994 ja filosofie doktor 1996 (historia), Helsingfors universitet
Docent i Europas historia 1999, Helsingfors universitet

Generalsekreterare 2004-, Finska Litteratursällskapet (SKS)
Chef 2001–2004, Renvall-institutet, Helsingfors universitet
Forskare 1988–2000,
Redaktionssekreterare 1987–1988, tidningen Tiede & Edistys

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman
Förhållandet mellan muntlig och skriftlig kultur, medeltidens historia och litteratur på latin, historieskrivningen på medeltiden och början av nya tiden, retorik och poetik

Bild: Finska Litteratursällskapet
Text: Tuomas Lehtonen och Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Richard Kerbs

Finska litteratursällskapet (SKS) lagrar och forskar i finsk kultur. Det år 1831 grundade vetenskapliga sällskapet har ända från början byggt upp finsk självförståelse, utvecklat det finska språket och litteraturen samt befrämjat lagring av och forskning i litteratur och folkloristik.

Läs mer