Timo Vihavainen
Dagens humanist

Timo Vihavainen

Timo Vihavainen var professor i Rysslandsstudier vid Helsingfors universitet under åren 2002–2015. Han har riktat sitt forskningsintresse i synnerhet på Rysslands och Sovjetunionens historia. Inom Finlands historia har han däremot forskat i förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen under den så kallade perioden av finlandisering samt i uppfattningar på respektive finskt och ryskt håll om varandra. Före sin professur var Vihavainen verksam som chef för Finlandsinstitutet i S:t Petersburg och som forskare vid Finlands Akademi. Professor emeritus Vihavainen tillbringar inte enbart sin tid med att skriva, utan cyklar, seglar och musicerar också gärna.

Timo Vihavainen

Timo Juhani Vihavainen
9.5.1947, Sulkava

Filosofie kandidat 1970, licentiat 1983 och doktor 1988 (allmän historia), Helsingfors universitet

Professor i Rysslandstudier 2002–2015, Helsingfors universitet
Seniorforskare vid Finlands Akademi 2000–2002
Chef för Finlandsinstitutet i S:t Petersburg 1998–2000
Tf assistent i läroämnet Östeuropas historia 1980–1998 (med uppehåll), Helsingfors universitet
Grundskollärare i Vanda 1975–1980

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman
– Finland i pressen i Sovjetunionen
– Normer och värden i Sovjetunionen under 1920–1950-talen
– Den allmänna opinionen i Sovjetunionen under 1920–1930-talen
– Intelligentia och småborgerlighet i Sovjetunionen
– Förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen och uppfattningar om grannlandet
– Konsumtion och konsumtionsideologin i Ryssland och Sovjetunionen

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersdoktor 2005, Petrazavodsk statliga universitet
Vänskapsorden 2014, Ryssland
Årets historieverk 2014 för boken Vanhan Venäjän paluu, förbundet Historian Ystäväin Liittos pris

Text: Timo Vihavainen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

En gång i tiden framstod Sovjetunionen som andra världen, ett alternativ till den kapitalistiska världen. I Sovjetunionen yttrades också synnerligen dogmatiska påståenden om det sovjetiska alternativets vetenskaplighet och om allt som det hade gett upphov till. I motsats till många andra såg jag ingen orsak att ta dessa påståenden på allvar, utan var i stället intresserad av att se vad som i verkligheten låg till grund för dem.

Läs mer

Jag är uppriktigt tacksam för att jag endast i ringa grad var tvungen att svara för olika förvaltningsuppdrag. Förstås är det alltid någon som måste ta sig an dessa, och det är onödigt att klaga i efterhand om man inte själv har gjort något för saken. Av någon anledning har jag ändå alltid upplevt möten och byråkrati som något negativt. Enligt min mening borde varje byråkrat inse att han eller hon i princip är onyttig eller till och med skadlig – alltså som institution, inte som enskild individ.

Läs mer

Jag har upplevt så många goda stunder under årtiondenas lopp att det är omöjligt att lyfta fram endast en. Jag minns flera morgnar när det kändes underbart att återvända till den egna forskarkammaren och börja forska i något nytt ämne eller fortsätta med något gammalt. Jag var verkligen privilegierad när jag hade ett arbete där jag på morgonen kunde bestämma vad jag tänker göra under dagen. Jag var med om många sådana dagar, i synnerhet vid det dåvarande Renvall-institutet.

Läs mer