Tiina Onikki-Rantajääskö
Dagens humanist

Tiina Onikki-Rantajääskö

Professor Tiina Onikki-Rantajääskö leder projektet Vetenskapstermbanken i Finland. Projektet går ut på att representanter för diverse vetenskapsgrenar samlar ihop facktermer från varsitt fackområde för att sedan ställa dem till allas förfogande. Onikki-Rantajääskö fokuserar på att forska i språklig betydelse och i hur vi bygger upp verkligheten med hjälp av språket. Hon är den första kvinnliga ordföranden för Finska Litteratursällskapet, grundat 1831.

Tiina Onikki-Rantajääskö

f. 27.7.1960, S:t Michel

Filosofie kandidat 1990, filosofie licentiat 1995 och filosofie doktor 2001 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i finska språket 2013–, Helsingfors universitet

Docent i finska språket 2003, Helsingfors och Uleåborgs universitet
Universitetslektor i finska språket 2005–2013, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig aktivitet

Forskningsprojekt:

Forskningsinfrastrukturprojektet Vetenskapstermbanken i Finland finansieras av Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Vetenskapstermbanken har i samarbete med Fin-Clarin blivit vald till vägvisaren för forskningsinfrastrukturerna.

Forskningsprojektet A Cognitive Grammar of Finnish in comparison with other Finno-Ugric Languages finansieras 2012­–2016 av Kone-stiftelsen.

Bild: Ari Aalto
Text: Tiina Onikki-Rantajääskö och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning:
Irene Kvarnström. Språkgranskning: Jonas Franzon

Tiina Onikki-Rantajääskö är professor i finska språket vid Helsingfors universitet och leder forskningsprojektet Vetenskapstermbanken i Finland, vars mål är att så småningom samla in specialterminologi från alla vetenskapsgrenar som utövas i Finland och lägga in termerna i en lättuppdaterad databas.

Läs mer

Tiina Onikki-Rantajääskö är språkvetare med särskild fokus på språklig betydelse. Terminologiarbetet är en utvidgning till hennes forskning om finska språkets strukturer och ordförråd.

Läs mer

En av mina häftigaste upplevelser var professor Pertti Virtarantas föreläsning under min första hösttermin vid universitetet. Föreläsningen ägde rum i universitetets huvudbyggnad, på den nya sidan i den gammalmodiga föreläsningssalen 5. Professorn, som snart skulle gå i pension, berättade om sina forskningsexpeditioner till ryska Karelen.

Läs mer