Suzie Thomas
Dagens humanist

Suzie Thomas

Suzie Thomas studerade till en början arkeologi, men i sina magister- och doktorandstudier specialiserade hon sig på forskning i kulturarv. Thomas hann arbeta inom ett flertal olika organisationer i Storbritannien, bland annat på museer, i hjälporganisationer för olika kulturarv och till och med vid en forskningscentral för kriminologi, innan hon under våren 2014 flyttade till Finland. Numera är Thomas universitetslektor i museologi vid Helsingfors universitet och njuter av sitt liv i den vackra staden. Dessutom försöker hon lära sig lite finska.

Suzie Thomas

Suzie Elizabeth Thomas
5.3.1979, Nottingham, Storbritannien

BA with honours (Archaeology and Prehistory) 2000, University of Sheffield
MA (Heritage Education and Interpretation) 2002, Newcastle University
PhD (Heritage Studies) 2009, Newcastle University

Universitetslektor 2014–, Helsingfors universitet
Biträdande forskare 2012–2014, University of Glasgow
Biträdande tjänsteman i samskapande arkeologi 2009–2012, Council for British Archaeology

Forskningsintressen
Samskapande arkeologi, museologi, kulturarv och brott, alternativa synpunkter på kulturarv, frivilligarbete på museer

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Peter Connelly
Text: Suzie Thomas och Tero Juutilainen (red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

För närvarande deltar jag i flera forskningsprojekt inom olika områden. Jag är forskare i ett projekt om Lapplands dystra kulturarv, Lapland’s dark heritage, som finansieras av Finlands Akademi och där forskare från Uleåborgs och Helsingfors universitet medverkar. Projektets syfte är att utreda på vilka olika sätt människor kommer i kontakt med det kulturarv som tyskarna har lämnat efter sig i finska Lappland under andra världskriget. Vi behandlar ämnet med ett tvärvetenskapligt grepp som kombinerar arkeologiska, museologiska, etnologiska och kriminologiska synsätt.

Läs mer

Jag upplevde förmodligen min bästa stund vid Helsingfors universitet i slutet av år 2013 innan jag ens hade flyttat till Finland. Jag hade sökt mitt nuvarande arbete som universitetslektor i museologi vid Helsingfors universitet och visste inte hur det skulle gå – men till slut blev jag erbjuden arbetet!

Läs mer

Jag har varit med och utvecklat undervisningen som tjänar både Helsingfors universitets finländska och internationella studenter. Jag har aktivt utvecklat Erasmus-utbytesavtal och försökt uppmuntra studenter med olika bakgrunder att delta i de engelskspråkiga kurserna i museologi som jag undervisar i.

Läs mer

Jag är entusiastisk över att få utveckla museologin vid Helsingfors universitet. Jag ser många likheter mellan museologi och flera andra vetenskapsgrenar, i synnerhet med kulturarvsvetenskap. Studier i museologi utgör en viktig del av utbildningen för studenter som vill arbeta i museibranschen. Därför hoppas jag att undervisningen i ämnet i allt högre grad skulle knytas till museibranschen.

Läs mer