Susanna Pettersson
Dagens humanist

Susanna Pettersson

Susanna Pettersson började arbeta på museer redan under sin studietid i slutet av 1980-talet. Hösten 2014 tillträdde hon som chef för konstmuseet Ateneum. Redan under ett kvarts sekel har hon arbetat inom museiväsendet med olika uppgifter, allt från amanuens till utvecklingschef. Samtidigt har hela museisektorn genomgått en stor förändring.

Susanna Pettersson

Susanna Kristina Pettersson
30.8.1966 Helsingfors

Filosofie doktor 2008 (konsthistoria) Doktorsavhandlingen ”Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit”, Helsingfors universitet.

2014– chef för konstmuseet Ateneum
2013–2014 chef för The Finnish Institute in London
2010–2013 chef för Alvar Aalto-fonden och Alvar Aalto–museet
2007–2010 utvecklingschef, Statens konstmuseum
2001–2007 specialplanerare, konstmuseibranschens utvecklingsenhet, Statens konstmuseum
1996–2001 intendent, museipedagogiska enheten, Statens konstmuseum
1992–1996 amanuens, museipedagogiska enheten, Statens konstmuseum

Akademiska befattningar
2012– docent i museiologi, Jyväskylä universitetet
2011– Reinwardt Academy/Amsterdam, gästande föreläsare

Foto: Kim Varstala
Text: Susanna Pettersson och Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

– Ur museibranschens synvinkel är tiden vi nu lever i intressant, men också en tid av förändring. Konkurrensen om människors fritid har blivit hårdare och inget kan längre tas för givet. Museerna är tvungna att konkurrera med såväl Netflix som klädtvätt. Jag litar ändå på att ett fängslande utbud och möjligheten att uppleva autentiska konstverk får människor att komma.

Läs mer

Att undervisa, att aktivt publicera och att inneha förtroendeuppdrag utvidgar det fackmässiga nätverket och skapar kontakter och nya tankar. Susanna Pettersson arbetar som docent i museologi och som gästande föreläsare samt sätter sig in i samhällsfrågor bland annat som medlem i styrelsen av Aalto-universitetet.

Läs mer