Sara Negri
Dagens humanist

Sara Negri

Professor Sara Negris alma mater är det 793-åriga universitetet i Padua där hon disputerade i logik innan hon flyttade till Finland 1996. Hennes forskning i bevisteori överbryggar den filosofiska logikens normativa, deskriptiva och deduktiva aspekter.

Sara Negri

Sara Negri
21.1.1967, Padua, Italien

Magister 1991 och doktor 1996 (matematik), Università degli Studi di Padova
Docent 1998 (logik), Helsingfors universitet

Professor i teoretisk filosofi, Helsingfors universitet 2015–
Professor-at-Large för doktorsprogrammet i filosofi, Scuola Normale Superiore di Pisa 2014–
Medlem i Helsingfors universitets forskarkollegium 2014–2015
Äldre forskare, Institutionen för filosofi, Helsingfors universitet 2012–2014
Akademiforskare, Institutionen för filosofi, Helsingfors universitet 2007–2012
Akademiforskare, Institutionen för filosofi, Helsingfors universitet 2002–2007
Forskare, Institutionen för filosofi, Helsingfors universitet 1996–2002
Research Associate, Dept. of Computing, Imperial College, London 1995–1996

Forskningsteman:
Filosofisk logik, bevisteori, formell kunskapsteori

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser:
Academy Research Project 2006–2009
Humboldt Fellowship 2004–2005

Text: Sara Negri (Kaija Hartikainen, red.)
Bild: Sara Negrin kotiarkisto
Översättning och språkgranskning: Sonja Tiilikainen & Jonas Franzon

Under den filosofiska logikens tidiga år karakteriserades dess grundbegrepp med hjälp av den axiomatiska metoden. Senare upptäcktes Jaakko Hintikkas och Saul Kripkes semantik för modallogiken. Dessa semantiska metoder utvidgades också till andra områden inom den filosofiska logiken och de prioriterades bland filosofer, matematiker och datavetare. Metoderna återspeglar dock inte strukturerna i härledningsprocesser, som oundvikligen är kopplade till en logisk representation.

Läs mer

Professor Sara Negri har medverkat i flera initiativ vars syfte har varit att främja kvinnors karriärmöjligheter inom akademiska vetenskapsområden. Hon har talat om erfarenheter från sin egen forskarkarriär bland annat på konferensen Computability in Europe år 2010.

Negri är verksam i betygsnämnder för doktorsavhandlingar i Finland, Sverige, Frankrike och Italien…

Läs mer

Jag har haft en ovanligt lång karriär som forskare på heltid vid Helsingfors universitet, från 1996 till 2015. Dessa år har fyllts av många tidsbegränsade avtal, från forskare i olika projekt till akademiforskare i Finlands Akademis tjänst och medlem i Helsingfors universitets forskarkollegium. År 2007 fick jag inleda min andra…

Läs mer
Arbetsrummet. Bild: Sara Negris hemarkiv

 

Sara Negris första arbetsrum vid Helsingfors universitet var en kokvrå i en före detta gårdskarls lägenhet i universitetsbyggnaden Forsthuset.