Samu Nyström
Dagens humanist

Samu Nyström

Filosofie doktor Samu Nyström är historieforskare och stadshistoriker. Han har deltagit i flera forskningsprojekt och arbetat aktivt för att popularisera kunskap. Nyströms arbetsuppgifter har fört honom från ambulanser till maktens högborgar och från föreläsningssalar till radioprogram och stadspromenader. I sin forskargärning kan han förflytta sig från arkivets forskarsal till en förfluten tid och försvunna städer.

Samu Nyström

Samu Matias Nyström
5.6.1975 Helsingfors

Filosofie magister 2004, filosofie doktor 2013 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet

Fri forskare och akademisk diversearbetare 2013–,
Doktorand vid Helsingfors universitet 2004–2013,
Privat yrkesutövare och fackförfattare 2004–,
Forskare i projektet Ensihoidon historia (Helsingfors stad) 2004–2005,
Ledare för projektet Lääkärit suomalaisessa yhteiskunnassa (Finska läkarförbundet) 2007–2010,
Forskare i Helsingfors stads räddningsverks historieprojekt 2010,
Redaktör för projektet Suomalaisen väestönsuojelun historia (SPEK),
Samarbetskoordinator för Helsingfors universitets läroämnen i historia 2007–2012,
Forskare i projektet Medi-Helin historia (Medi-Heli ry) 2013
Forskare i projektet Helsingin suomenkielisen työväenopiston historia 2013–2014.

Forskningsteman:

Allmänt: Stadshistoria, kommunalförvaltningens historia, hälsovårdens historia, bildningshistoria

Särskilt: stadssamfund och stadslivet under kristid, läkarprofessionens historia, befolkningsskyddets och räddningsväsendets historia, akutvårdens historia, fria bildningsarbetets historia

Priser och utmärkelser:

Pris för sin doktorsavhandling från Helsingfors universitets Koskimies fond 2014

 

Bild: Pekka Lähteenmäki
Text: Samu Nyström och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Utvecklingen av Samu Nyströms forskarkarriär kunde sägas vara ett typexempel på hur forskningens tematik härrör ur och betingas av de invecklade saker historieforskare arbetar med då de försöker bedöma hur och varför olika mänskliga processer utvecklas och fortskrider. För Nyströms del har olika forskningsteman uppkommit ur en kombination av målsättningar och tillfälligheter.

Läs mer

De bästa stunderna har varit alla de många möten som universitetslivet består av. Universitetet är ett samhälle för nyfikna, aktiva människor som arbetar med intressanta saker och som har ett passionerat förhållande till sina intressen. Alla mänskliga möten kan därför föra med sig något nytt.

Läs mer