Pirjo Lyytikäinen
Dagens humanist

Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Lyytikäinen är en uppskattad forskare i finsk litteratur som 2014 belönades med Fackboksförfattarpriset. Hennes författarskap omfattar verk om finsk symbolism och dekadens, Aleksis Kivis Sju bröder, Volter Kilpi och Leena Krohn. Lyytikäinen har gjort den finska litteraturen mer känd också utomlands genom sina internationella publikationer. Dessutom har hon redigerat ett flertal finsk- och engelskspråkiga antologier om litteratur och litteraturteori och haft flera förtroendeuppdrag. Hon är ordförande för Volter Kilven Seura, ett sällskap stiftat till Volter Kilpis minne.

Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Riitta Lyytikäinen
10.10.1953, Helsingfors

Filosofie kandidat 1986 och filosofie doktor 1992 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet

Professor i inhemsk litteratur 1998–, Helsingfors universitet
Forskare 1987–1990 (Konestiftelsen), assistent 1990–1993 (Helsingfors universitet), biträdande professor 1993–1994 (Helsingfors universitet), äldre forskare 1994–1998 (Finlands Akademi)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Den finska litteraturens utveckling mot modernism, särskilt utvecklingen till 1930-talets tidiga modernism från symbolism och dekadens under början av 1900-talet
Litteraturens internationella inriktningar i finsk litteratur
Genrer och frågor kring allegori
Allegoriska naturfantasier från Aleksis Kivis romantik till modern litteratur och fantasiernas förhållande till den internationella litteraturens traditioner
Litteratur och känslor

Pris:
Fackboksförfattarpriset, föreningen Finlands facklitterära översättare rf, 2014

Text: Pirjo Lyytikäinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Professor Pirjo Lyytikäinen har forskat i den finska litteraturens moderna utvecklingslinjer och satt dem i samband med internationella strömningar, genretraditioner och filosofiska trender. Växelverkan och sambanden mellan skrivna texter, genremodeller och periodens repertoar spelar en central roll i forskningen.

Läs mer

Litteratur skrivs för läsarna – först då ett verk blir läst uppnår det sitt syfte. På sätt och vis skapar eller förutspår böcker och författare ändå sin målgrupp. Med hjälp av form och innehåll produceras, medvetet eller icke-medvetet, en prototyp av mottagaren: alla verk bjuder till sig sina läsare på…

Läs mer

Min dröm bottnar både i känslor och i en viktig forskningsfråga. Jag drömmer om att få uppleva ett verk om känslornas historia i finsk litteratur färdigt och publicerat. Grunden för det verket kommer att bli den forskning om litteratur och känslor som nu satts igång. Också mitt nya forskningsprojekt om…

Läs mer